Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Избиране на всичко.

+A

Икона

Избиране на всичко


Моля, подкрепете ни!