Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Избиране на всичко.

От лентите с инструменти:

Икона за избиране на всичко

Избиране на всичко

От клавиатурата:

+ A


Моля, подкрепете ни!