Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Източник

Показва източника на съдържанието на клипборда.

Избор

Изберете формат за съдържанието от клипборда, което искате да поставите. Достъпните формати зависят от формата на източника на копирането или изрязването.

Моля, подкрепете ни!