Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

Моля, подкрепете ни!