Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Повтаряне.

От лентите с инструменти:

Икона за повтаряне

Повтаряне

От клавиатурата:

+ Shift + Y


Моля, подкрепете ни!