Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата Стандартни.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Отмяна.

От лентите с инструменти:

Икона за отмяна

Отмяна

От клавиатурата:

+ Z


tip

За да промените броя на командите, които могат да бъдат отменени, отворете прозореца Експертни настройки и задайте нова стойност на свойството „/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps“.


note

Някои команди, например редактирането на стилове, не могат да бъдат отменяни.


tip

Можете да отмените самата команда „Отмяна“, като изберете Редактиране - Възстановяване.


Командата Отмяна за таблици в бази от данни

Когато работите с таблици в база от данни, можете да отмените само последната команда.

warning

Ако промените съдържанието на запис от таблица в база от данни, който не е бил съхранен, и използвате командата Отмяна, записът ще бъде изтрит.


Командата Отмяна в презентации

Списъкът за Отмяна се изчиства, когато приложите ново оформление върху кадър.

Моля, подкрепете ни!