Последно отваряни

Показва списък на последно отваряните файлове. За да отворите файл от списъка, щракнете върху името му.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Последно отваряни.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Последно отваряни.

От лентите с инструменти:

Икона за последно отваряни документи

Последно отваряни

От началния екран:

Последно отваряни


note

Броят на показваните файлове може да се променя в прозореца Експертни настройки чрез промяна на свойството /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


Файлът се отваря с този модул на LibreOffice, който го е записал.

Моля, подкрепете ни!