Версии

Записва и организира много версии на текущия документ в един и същ файл. Можете да отваряте, изтривате и сравнявате предишни версии.

За достъп до тази команда...

From the menu bar:

Choose File - Versions.

From toolbars:

Icon Versions

Versions


warning

Ако запишете копие на файл, който съдържа информация за версии (чрез командата Файл - Записване като), информацията за версии няма да се запише във файла.


Нови версии

Задайте настройките за записване на нова версия на документа.

Записване на нова версия

Записва текущото състояние на документа като нова версия. Ако желаете, можете да въведете коментари в диалоговия прозорец Вмъкване на коментар за версията, преди да запишете новата версия.

Вмъкване на коментар за версията

Въведете коментар тук, когато записвате нова версия. Ако сте щракнали върху Показване, за да отворите този диалогов прозорец, не можете да редактирате коментара.

Записване на версия при затваряне

Ако сте внесли промени в документа, LibreOffice автоматично записва нова версия при затварянето му.

Ако запишете документа ръчно, не го промените след това и го затворите, няма да бъде създадена нова версия.

Съществуващи версии

Изброява съществуващите версии на текущия документ, датите и часовете, когато са създадени, авторите и съответните коментари.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Отваряне

Отваря избраната версия в прозорец само за четене.

Показване

Показва целия коментар за избраната версия.

Изтриване

Изтрива избраната версия.

Сравняване

Сравнява промените, нанесени във всяка версия. Ако желаете, можете да приемете или отхвърлите промените.

Моля, подкрепете ни!