Записване - всички

Записва всички променени документи на LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Записване - всички.


Ако записвате нов файл или копие на файл, отворен само за четене, ще се покаже диалоговият прозорец Записване като.

Моля, подкрепете ни!