Създаване на главен документ

Създава главен документ от текущия документ на Writer. За всяко срещане на избран абзацен стил или ниво от плана в документа източник се създава нов поддокумент.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Изпращане - Създаване на главен документ.


След като създадете главен документ, се показва прозорецът Навигатор. За да редактирате поддокумент, щракнете върху името му в навигатора.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

разделяне по

Изберете абзацния стил или нивото от плана, чрез което желаете да разделите документа източник на поддокументи. По подразбиране се създава нов документ за всяка рубрика от ниво 1.

Тип на файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Записване

Записва файла.

Моля, подкрепете ни!