Настройки на принтера

Избор на подразбран принтер за текущия документ и задаване на настройките за печат.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Настройки на принтера.

От лентите с инструменти:

Икона за настройки на принтера

Настройки на принтера


note

Възможно е да усетите леко забавяне, когато сменяте подразбирания принтер за документ, който съдържа вградени OLE обекти на LibreOffice.


Принтер

Показва информация относно избрания принтер.

Ако списъкът е празен, трябва да инсталирате подразбиран принтер за операционната система. Вижте в помощта на операционната система как да инсталирате и настроите подразбиран принтер.

Име

Изброява инсталираните в операционната система принтери. За да смените подразбирания принтер, изберете име на принтер от списъка.

Състояние

Описва текущото състояние на избрания принтер.

Тип

Показва типа на избрания принтер.

Местоположение

Показва порта за избрания принтер.

Коментари

Показва допълнителна информация за принтера.

Свойства

Променя настройките за принтер на операционната система за текущия документ.

warning

Уверете се, че настройката за оформление Портрет или Пейзаж, указана в диалога Свойства на принтера, съответства на формата, зададен в .


Настройки

Отваря диалоговия прозорец Настройки на принтера, в който можете да подмените за текущия документ глобалните настройки, зададени в панела - LibreOffice - Печат.

warning

Бутонът Настройки е достъпен само в LibreOffice Writer и Calc.


Моля, подкрепете ни!