Редактиране на шаблон

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете шаблон за редактиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Шаблони - Редактиране на шаблон.


Моля, подкрепете ни!