Сигурност

Задава настройките за пароли на текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Свойства - Сигурност.


Отваряне само за четене

Ако отметнете това, документът ще може да се отваря единствено за четене.

Икона Бележка

Тази настройка за споделяне на файлове защитава документа от случайни промени. Все пак е възможно да се редактира копие на документа и то да се запази със същото име като оригинала.


Следене на промените

Отметнете, за да разрешите регистрирането на промени. Настройката е същата като Редактиране - Следене на промените - Регистриране.

Икона Съвет

За да защитите с парола състоянието на следенето, щракнете върху Защитаване и въведете парола. Други, използващи този документ, могат да внасят свои промени, но не могат да изключат следенето на промените, без да знаят паролата.


Защитаване/премахване на защитата

Защитава с парола състоянието на следенето на промени. Ако за текущия документ проследяването на промени е защитено, бутонът е озаглавен Премахване на защитата. За да изключите защитата, щракнете върху Премахване на защитата и въведете правилната парола.

Моля, подкрепете ни!