Свойства

Показва свойствата на текущия файл, включително статистика, като брой на думите и дата на създаване на файла.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Свойства.


Диалоговият прозорец Свойства съдържа следните раздели:

Общи

Съдържа основна информация относно текущия файл.

Описание

Съдържа описателна информация за документа.

Потребителски свойства

Позволява ви да приписвате на документа ваши собствени информационни полета.

Сигурност

Задава настройките за пароли на текущия документ.

Шрифт

Служи за вграждане шрифтовете на документа в текущия файл.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Икона Бележка

В зависимост от правата ви за достъп до файла може да не видите всички раздели в диалоговия прозорец Свойства.


Моля, подкрепете ни!