Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Експортиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Експортиране.

От лентите с инструменти:

Икона за експортиране

Експортиране


tip

За разлика от Записване като, командата Експортиране записва копие на текущия документ в нов файл с избрания формат, но оставя текущия документ и формат отворени в сесията.


Командата „Експортиране“ отваря системния диалог за избор на файл, в който можете да въведете името и формата на експортирания файл.

Диалозите за файлове – като Отваряне, Записване като и подобни – са достъпни по два различни начина:

Използвайте - LibreOffice - Общи, за да превключвате между тях.

Избор на папка

Изберете предпочитаната папка от падащия списък или въведете пътя ѝ. Функцията Автодовършване може да се използва за улесняване на въвеждането.

Свържете се със сървър чрез диалога Файлови услуги.
Изберете родителска папка от пътя за папки чрез Икона за отваряне.

За добавяне на подпапка в текущата папка използвайте създаване на нова папка.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Файлов формат

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Автоматично разширение към името на файла

Когато е отметнато, налага Open Document Format (ODF).

Избор

Експортира само избраните графични обекти в LibreOffice Draw и Impress в друг формат. Ако това поле не е отметнато, се експортира целият документ.

note

Ако експортирате в който и да е формат за документи, ще се експортира целият документ.


Експортиране

Записва файла.

Моля, подкрепете ни!