Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране.


tip

За разлика от Записване като, командата Експортиране записва копие на текущия документ в нов файл с избрания формат, но оставя текущия документ и формат отворени в сесията.


Командата „Експортиране“ отваря системния диалог за избор на файл, в който можете да въведете името и формата на експортирания файл.

Име на файл

Въведете име или път за файла.

Тип на файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Записване

Записва файла.

Моля, подкрепете ни!