Записване като

Записва текущия документ на друго място или с друго име или тип на файла.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Записване като.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Записване като.

От лентите с инструменти:

Икона за записване като

Записване като

От клавиатурата:

+Shift+S.


note

За да запишете документ като шаблон, използвайте командата Файл - Шаблони - Записване като шаблон.


Диалозите за файлове – като Отваряне, Записване като и подобни – са достъпни по два различни начина:

Използвайте - LibreOffice - Общи, за да превключвате между тях.

Избор на папка

Изберете предпочитаната папка от падащия списък или въведете пътя ѝ. Функцията Автодовършване може да се използва за улесняване на въвеждането.

Свържете се със сървър чрез диалога Файлови услуги.
Изберете родителска папка от пътя за папки чрез Икона за отваряне.

За добавяне на подпапка в текущата папка използвайте създаване на нова папка.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Тип на файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Експортиране като PDF

Файлови формати, базирани на XML

warning

Винаги записвайте документа във файлов формат на LibreOffice, преди да го запишете във външен формат. Когато експортирате във външен файлов формат, някои свойства на форматирането може да се загубят.


Записване с парола

Защитава файла с парола, която трябва да бъде въведена, за да може който и да е потребител да го отвори.

note

Записване с парола е възможно само за документи във форматите на LibreOffice, базирани на XML.


Автоматично разширение към името на файла

Когато е отметнато, налага Open Document Format (ODF).

Шифроване с ключ на GPG

За шифроване на документи ще се използват публични ключове на OpenPGP.

Избор

Експортира само избраните графични обекти в LibreOffice Draw и Impress в друг формат. Ако това поле не е отметнато, се експортира целият документ.

note

Ако експортирате в който и да е формат за документи, ще се експортира целият документ.


Записване

Записва файла.

Моля, подкрепете ни!