Записване на копие

Записва копие на текущия документ с друго име или местоположение.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Записване на копие.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл, щракнете и задръжте върху Записване, после изберете Записване на копие.

От лентите с инструменти:

Икона за записване на копие

Записване на копие


Създава друг файл със същото съдържание като текущия. Текущият файл остава отворен за редактиране.

Диалозите за файлове – като Отваряне, Записване като и подобни – са достъпни по два различни начина:

Използвайте - LibreOffice - Общи, за да превключвате между тях.

Избор на папка

Изберете предпочитаната папка от падащия списък или въведете пътя ѝ. Функцията Автодовършване може да се използва за улесняване на въвеждането.

Свържете се със сървър чрез диалога Файлови услуги.
Изберете родителска папка от пътя за папки чрез Икона за отваряне.

За добавяне на подпапка в текущата папка използвайте създаване на нова папка.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Тип файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Записване с парола

Защитава файла с парола, която трябва да бъде въведена, за да може който и да е потребител да го отвори.

note

Записване с парола е възможно само за документи във форматите на LibreOffice, базирани на XML.


Автоматично разширение към името на файла

Когато е отметнато, налага Open Document Format (ODF).

Шифроване с ключ на GPG

За шифроване на документи ще се използват публични ключове на OpenPGP.

Записване

Записва файла.

Моля, подкрепете ни!