Отдалечено записване...

Записва документ в услуга за отдалечени файлове.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Отдалечено записване....

Щракнете и задръжте върху иконата Записване и изберете Записване на отдалечен файл....

Икона за записване

Записване


Сървърът за отдалечени файлове е уеб услуга, която съхранява документи, със или без възможност за регистрирано извличане и вкарване на файлове, управление на версиите и резервни копия.

Моля, подкрепете ни!