Затваряне

Затваря текущия документ без изход от програмата.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Затваряне.


Командата Затваряне затваря всички отворени прозорци за текущия документ.

Ако сте нанесли промени в текущия документ, ще бъдете запитани дали желаете те да бъдат записани.

Когато затворите последния отворен прозорец с документ, ще видите началния екран.

Моля, подкрепете ни!