Затваряне

Затваря текущия документ без изход от програмата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Затваряне.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Затваряне.

В менюто горе вдясно (☰) изберете Затваряне.

От лентите с инструменти:

Икона за затваряне

Затваряне


Командата Затваряне затваря всички отворени прозорци за текущия документ.

Ако сте нанесли промени в текущия документ, ще бъдете запитани дали желаете те да бъдат записани.

Когато затворите последния отворен прозорец с документ, ще видите началния екран.

Моля, подкрепете ни!