Избор на филтър

Позволява ви да изберете филтър за импортиране.

За достъп до тази команда...

Отваряне на файл от тип, непознат за LibreOffice, който не е текстов файл.


Списък с филтри

Изберете филтъра за импортиране на файла, който желаете да отворите.

Ако LibreOffice не разпознава типа на документа, който желаете да отворите, опитайте някое от следните неща:

Моля, подкрепете ни!