Избор на път

Задава пътищата на файловете.

За достъп до тази команда...

Бутон за избор на път в различни помощници.

Щракнете върху бутона Редактиране за някой от записите в - LibreOffice - Пътища.


Избор

Избира посочения път.

Път:

Въведете път или изберете път от списъка.

Моля, подкрепете ни!