Отдалечено отваряне

Отваря документ, предоставян от услуга за отдалечени файлове.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Отдалечено отваряне.

Щракнете върху бутона Отдалечени файлове в началния екран.

Щракнете и задръжте върху иконата Отваряне и изберете Отваряне на отдалечен файл.

Икона за отваряне

Отваряне на файл


Сървърът за отдалечени файлове е уеб услуга, която съхранява документи, със или без възможност за регистрирано извличане и вкарване на файлове, управление на версиите и резервни копия.

Моля, подкрепете ни!