Отваряне

Отваря локален или отдалечен файл. Възможно е да се отворят няколко файла.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Отваряне.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Отваряне.

От началния екран:

Отваряне на файл.

От лентите с инструменти:

Икона за отваряне

Отваряне на файл

От клавиатурата:

+O


Диалозите за файлове – като Отваряне, Записване като и подобни – са достъпни по два различни начина:

Използвайте - LibreOffice - Общи, за да превключвате между тях.

note

Ако файлът, който искате да отворите, съдържа стилове, са в сила специални правила.


Избор на папка

Изберете предпочитаната папка от падащия списък или въведете пътя ѝ. Функцията Автодовършване може да се използва за улесняване на въвеждането.

Свържете се със сървър чрез диалога Файлови услуги.
Изберете родителска папка от пътя за папки чрез Икона за отваряне.

За добавяне на подпапка в текущата папка използвайте създаване на нова папка.

Местоположения и файлове

За добавяне на текущата папка към предпочитаните местоположения използвайте +. Можете да премахнете избрано местоположение от списъка с -.

Показва файловете и папките в текущата папка. Щракнете върху заглавие на колона, за да сортирате файловите имена, типовете, размерите или датите във възходящ или низходящ ред.

tip

За да отворите няколко документа наведнъж, всеки в отделен прозорец, задръжте , докато щраквате върху файловете, след което щракнете върху Отваряне.


Съвременните диалози за файловата система предлагат много възможности за работа с файлове. Повечето ви позволяват да преименувате, изтривате, създавате и сортирате файлове, да преглеждате файловете и папките като икони, в дървовидни или списъчни изгледи, да обхождате дървото от папки на файловата система и много други. Използвайте десния бутон на мишката, за да видите списък с команди за избраните файлове в областта за визуализация.

Име на файл

Въведете име или път за файла.

В диалога са налице следните възможности:

  1. LibreOffice предлага функция автодовършване, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете в поле за URL и автодовършването ще покаже първия файл или папка , чието име започва с буквата „a“.

  2. С клавиша Стрелка надолу можете да превъртате списъка, за да видите още файлове и директории. Клавишът Стрелка надясно предизвиква показване на съществуваща поддиректория в полето за URL. Ако натиснете клавиша Enter, след като сте въвели част от URL адреса, ще предизвикате бързо автодовършване. След като намерите желания документ или директория, натиснете Enter.

Тип файл

Изберете типа на файла, който желаете да отворите, или Всички файлове (*), за да видите списък на всички файлове в папката.

Версия

Ако има няколко версии на избрания файл, изберете тази, която желаете да отворите. Записването и организирането на множество версии на документ става с командата Файл - Версии. Версиите на документ се отварят в режим само за четене.

Само за четене

Отваря файла в режим само за четене.

Отваряне

Отваря избрания документ или документи.

Отваряне на документи с шаблони

Когато отваряте документ, създаден от шаблон, LibreOffice проверява дали шаблонът е бил модифициран след последното отваряне на документа. Ако шаблонът е променен, се показва диалогов прозорец, в който можете да изберете кои стилове да бъдат приложени върху документа.

LibreOffice разпознава шаблони, намиращи се в която и да е от директориите, зададени за Шаблони в - LibreOffice - Пътища.

Ако документът е бил създаден с помощта на шаблон, който не може да бъде намерен, се показва диалогов прозорец с въпрос как да се процедира при следващото отваряне на документа.

За да прекъснете връзката между документа и липсващия шаблон, щракнете върху Не, в противен случай LibreOffice ще търси шаблона и следващия път, когато отворите документа.

note

Ако използвате Файл - Записване като и изберете филтър за шаблони, за да запишете шаблон в директория, която не е указана в пътя Шаблони, базираните на този шаблон документи няма да се проверяват.


Моля, подкрепете ни!