Хартия

Изберете размер на визитната картичка измежду готовите размери или зададения от вас размер в раздела Формат.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Хартия.


Формат

Изберете размер за визитната картичка.

Непрекъсната

Отпечатва визитни картички върху непрекъсната хартия.

Лист

Отпечатва визитни картички върху отделни листи.

Марка

Изберете марката на хартията, която желаете да използвате. За всяка марка са налице различни размери.

Тип

Изберете желания формат на хартията. Наличните формати зависят от марката, избрана в списъка Марка. Ако желаете да ползвате свой собствен формат хартия, изберете [По избор] и щракнете върху раздела Формат, за да го дефинирате.

Информация

Видът на хартията и размерите на визитните картички се изписват в долната част на областта Формат.

Моля, подкрепете ни!