Визитни картички

Оформете и изгответе ваши собствени визитни картички. Можете да избирате измежду предварително зададените формати или да създадете свой собствен.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Нов - Визитни картички.


Хартия

Изберете размер на визитната картичка измежду готовите размери или зададения от вас размер в раздела Формат.

Визитни картички

Задайте външния вид на визитните картички.

Лична

Съдържа лична информация за контакти за визитни картички. Оформленията на визитните картички се избират в раздела Визитни картички.

Служебна

Съдържа информация за контакти за визитни картички от категория „Визитна картичка, служебна“. Оформленията на визитните картички се избират в раздела Визитни картички.

Формат

Задайте настройки за формата на хартията.

Настройки

Служи за задаване на допълнителни настройки за етикети или визитни картички, включително синхронизиране на текста и настройки за принтер.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!