Настройки

Служи за задаване на допълнителни настройки за етикети или визитни картички, включително синхронизиране на текста и настройки за принтер.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Нов - Етикети - Настройки.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Настройки.


Цялата страница

Създава пълна страница с етикети или визитни картички.

Единичен етикет

Отпечатва един етикет или визитна картичка върху страница.

Колона

Въведете колоната, в която искате да разположите единствения етикет или визитна картичка.

Ред

Въведете реда, в който искате да разположите единствения етикет или визитна картичка.

Синхронизиране на съдържанията

Позволява ви да редактирате един отделен етикет или визитна картичка и обновява съдържанието на останалите етикети или визитни картички върху страницата, когато натиснете бутона Синхронизиране на етикетите.

Синхронизиране на етикетите

Бутонът Синхронизиране на етикетите се показва в документа само ако сте отметнали полето Синхронизиране на съдържанията в раздела Настройки при създаването на етикетите или визитните картички.

Копира съдържанието на горния ляв етикет или визитна картичка в останалите етикети или визитни картички на страницата.

Принтер

Показва името на текущо избрания принтер.

Инсталация

Отваря диалоговия прозорец Настройка на принтера.

Моля, подкрепете ни!