Формат

Задайте настройки за формата на хартията.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Нов - Етикети - Формат.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Формат.


Хоризонтална стъпка

Показва разстоянието между левите ръбове на съседни етикети или визитни картички. Ако дефинирате формат по избор, въведете стойност тук.

Вертикална стъпка

Показва разстоянието между горните ръбове на съседни етикети или визитни картички. Ако дефинирате формат по избор, въведете стойност тук.

Ширина

Показва ширината на етикета или визитната картичка. Ако дефинирате формат по избор, въведете стойност тук.

Височина

Показва височината на етикета или визитната картичка. Ако дефинирате формат по избор, въведете стойност тук.

Ляво поле

Показва разстоянието между левия ръб на страницата и левия ръб на първия етикет или визитна картичка. Ако дефинирате формат по избор, въведете стойност тук.

Горно поле

Показва разстоянието между горния ръб на страницата и горния ръб на първия етикет или визитна картичка. Ако дефинирате формат по избор, въведете стойност тук.

Колони

Въведете броя етикети или визитни картички, които желаете да се разположат по ширината на страницата.

Редове

Въведете броя етикети или визитни картички, които желаете да се разположат по височината на страницата.

Ширина на страницата

Показва ширината на избрания формат хартия. За да дефинирате формат по избор, въведете ширина тук.

Височина на страницата

Показва височината на избрания формат хартия. За да дефинирате формат по избор, въведете височина тук.

Записване

Записва текущия формат на етикети или визитни картички.

Записване на формата на етикета

Марка

Въведете или изберете желаната марка.

Тип

Въведете или изберете типа на етикетите.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!