Етикети

Задайте текста на етикета и изберете размера на хартията.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Нов - Етикети - Етикети.


Надпис

Въведете или поставете текста, който желаете да се изпише на етикета или етикетите.

Текст на етикета

Въведете текста, който желаете да се изпише на етикета. Също така можете да вмъкнете поле от база от данни.

Адрес

Създава етикет с вашия обратен адрес. Текстът, въведен в полето Текст на етикета, се губи.

Икона Бележка

За да промените обратния си адрес, изберете - LibreOffice и отворете раздела Данни за потребител.


База от данни

Изберете базата от данни, която желаете да използвате като източник на данни за етикета.

Таблица

Изберете таблицата от БД, съдържаща полето или полетата, които желаете да ползвате в етикета.

Поле от БД

Изберете желаното поле от БД и щракнете върху стрелката отляво, за да вмъкнете полето от БД в текстовото поле Текст на етикета.

В текстовото поле Текст на етикета името на полето от БД е заградено в скоби. Ако желаете, можете да разделите полетата от БД с интервали. Натиснете Enter, за да вмъкнете поле от БД на нов ред.

Формат

Можете да изберете предварително зададен формат за етикета или да зададете свой размер в раздела Формат.

Непрекъсната

Отпечатва етикети върху непрекъсната хартия.

Лист

Отпечатва етикети върху отделни листи.

Марка

Изберете марката на хартията, която желаете да използвате. За всяка марка са налице различни размери.

Тип

Изберете желания формат на хартията. Наличните формати зависят от марката, избрана в списъка Марка. Ако желаете да използвате ваш собствен формат, изберете [По избор] и щракнете върху раздела Формат, за да го дефинирате.

Информация

Типът на хартията, размерите на етикета и мрежата с етикети се показват в долната част на областта Формат.

Моля, подкрепете ни!