Етикети

Позволява ви да изготвяте етикети. Етикетите се създават в текстов документ. Можете да отпечатвате етикети с предварително дефиниран или зададен от вас формат на хартията.

Освен това можете да отпечатате както един етикет, така и цял лист с етикети.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Нов - Етикети.


Етикети

Задайте текста на етикета и изберете размера на хартията.

Формат

Задайте настройки за формата на хартията.

Настройки

Служи за задаване на допълнителни настройки за етикети или визитни картички, включително синхронизиране на текста и настройки за принтер.

Нов документ

Създава нов документ за редактиране.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!