Главен документ

Използвайте главен документ, когато се налага да организирате сложен проект, например книга. Главният документ може да съдържа отделните файлове за всяка глава от книгата, заедно с таблица на съдържанието и азбучен указател.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Нов - Главен документ.


Моля, подкрепете ни!