Нов

Създава нов документ на LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Нов.

Икона Нов в лентата Стандартни (иконата показва вида на новия документ).

Икона за нов документ

Нов

Клавиш +N


Ако желаете да създадете документ от шаблон, изберете Нов - Шаблони.

Шаблонът е файл, който съдържа елементи за оформяне на документ, включително стилове за форматиране, фонове, рамки, графики, полета, оформления на страници и текст.

Икона

Име

Функция

Икона

Текстов документ

Създава нов текстов документ в LibreOffice Writer.

Икона

Електронна таблица

Създава нова електронна таблица в LibreOffice Calc.

Икона

Презентация

Създава нова презентация в LibreOffice Impress.

Икона

Рисунка

Създава нова рисунка в LibreOffice Draw.

Икона

База от данни

Отваря Помощника за бази от данни, за да създадете файл за база от данни.

Икона

Документ на HTML

Създава нов документ на HTML.

Икона

Документ с формуляр на XML

Създава нов документ във формат XForms.

Икона

Главен документ

Създава нов главен документ.

Икона

Формула

Създава нова формула в LibreOffice Math.

Икона

Етикети

Отваря диалоговия прозорец Етикети, в който можете да зададете настройки за етикетите, след което създава нов текстов документ с етикети в LibreOffice Writer.

Икона

Визитни картички

Отваря диалоговия прозорец Визитни картички, в който можете да зададете настройки за визитните картички, след което създава нов текстов документ в LibreOffice Writer.

Икона

Шаблони

Създава нов документ по съществуващ шаблон.


Моля, подкрепете ни!