Меню „Редактиране“

Изберете Редактиране - Отмяна.

+Z

В лентата Стандартни или Данни от таблица щракнете върху

Икона

Отмяна

Изберете Редактиране - Възстановяване.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Възстановяване

Изберете Редактиране - Повтаряне.

Изберете Редактиране - Изрязване.

+X

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Изрязване

Изберете Редактиране - Копиране.

+C

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Копиране

Изберете Редактиране - Поставяне.

+V

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Поставяне

Изберете Редактиране - Специално поставяне.

Изберете Редактиране - Избор - всичко.

+A

Икона

Избор - всичко

Изберете Редактиране - Следене на промените.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Регистриране.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Управление.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане и редактиране на промените. Ще се покаже диалоговият прозорец Автокорекция.
Щракнете върху бутона Редактиране на промените и отворете раздела Списък.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Филтър.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Сливане с документ.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Сравняване с документ.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Коментар.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.
Щракнете върху елемент от списъка и отворете контекстното меню.
Изберете Редактиране на коментар.

Изберете Редактиране - Търсене.

+F

Изберете Редактиране - Търсене и замяна.

+H

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Търсене и замяна

Изберете Редактиране - Търсене и замяна - Атрибути.

Изберете бутона Редактиране - Търсене и замяна - Формат.

Отметнете полето Редактиране - Търсене и замяна - Търсене по подобие и щракнете върху бутона Подобие по.

В лентата Данни от таблица щракнете върху иконата Търсене, после отметнете полето Търсене по подобие
и натиснете бутона Подобие по (изглед на таблица в база от данни).

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху иконата Търсене на запис, после отметнете полето Търсене по подобие
и натиснете бутона Подобие по (изглед на формуляр).

Изберете Изглед - Навигатор.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Навигатор - вкл./изкл.

Изберете Инструменти - Библиографска база от данни.

Изберете Редактиране - Връзки.

Изберете Редактиране - Връзки към външни файлове - Промяна... (само за DDE връзки).

Изберете рамка, после изберете Редактиране - Обект - Свойства.

Отворете контекстното меню на избраната рамка, изберете Свойства.

Изберете Редактиране - ImageMap в Writer и Calc или Инструменти - ImageMap в Impress и Draw.

Изберете Редактиране - ImageMap в Writer и Calc или Инструменти - ImageMap в Impress и Draw,
после изберете част от чувствителното изображение и щракнете върху Свойства - Описание.

Изберете Редактиране - Обект.

Изберете Редактиране - Обект - Редактиране, също и в контекстното меню на избран обект.

Изберете Редактиране - Обект - Отваряне.

Моля, подкрепете ни!