Меню „Редактиране“

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Отмяна.

От лентите с инструменти:

Икона за отмяна

Отмяна

От клавиатурата:

+ Z

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Възстановяване.

От лентите с инструменти:

Икона за възстановяване

Възстановяване

От клавиатурата:

+ Y

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Повтаряне.

От лентите с инструменти:

Икона за повтаряне

Повтаряне

От клавиатурата:

+ Shift + Y

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Изрязване.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Изрязване.

От лентите с инструменти:

Икона за изрязване

Изрязване

От клавиатурата:

+ X

Shift + Del

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Копиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Копиране.

От лентите с инструменти:

Икона за копиране

Копиране

От клавиатурата:

+ C

Ctrl + Ins

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Поставяне.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Поставяне.

От лентите с инструменти:

Икона за поставяне

Поставяне

От клавиатурата:

+ V

Shift + Ins

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Специално поставяне.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Специално поставяне.

От интерфейса с раздели:

Щракнете и задръжте върху Начало - Поставяне.

От лентите с инструменти:

Икона за специално поставяне

Специално поставяне

Икона за поставяне

Поставяне (дълго щракване)

От клавиатурата:

+ Shift + V.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне като неформатиран текст.

Щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне – Неформатиран текст.

+ Alt + Shift + V.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне на вложена таблица.

Щракнете върху целевата клетка от таблица, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне - Вложена таблица.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне като редове отгоре.

Щракнете върху целевата клетка от таблица, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне - Редове отгоре.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне като колони преди.

Щракнете върху целевата клетка от таблица, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне - Колони преди.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Избиране на всичко.

От лентите с инструменти:

Икона за избиране на всичко

Избиране на всичко

От клавиатурата:

+ A

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Следене на промените.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Преглед.

От лентите с инструменти:

Икона за следене на промените

Следене на промените

Изберете Редактиране - Следене на промените - Регистриране.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на проследените промени

Показване на проследените промени

Изберете Редактиране - Следене на промените - Управление.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане и редактиране на промените. Ще се покаже диалоговият прозорец Автокорекция.
Щракнете върху бутона Редактиране на промените и отворете раздела Списък.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Филтър.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Обединяване на документ.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Сравняване на документ.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Защитаване.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Коментар.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.
Щракнете върху елемент от списъка и отворете контекстното меню.
Изберете Редактиране на коментар.

От интерфейса с раздели:

Изберете Преглед.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Търсене.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Търсене.

От лентите с инструменти:

Икона за търсене

Търсене

От клавиатурата:

+ F

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Търсене и замяна.

От лентите с инструменти:

Икона за търсене и замяна

Търсене и замяна

От клавиатурата:

+ H

Изберете Редактиране - Търсене и замяна - Атрибути.

Изберете бутона Редактиране - Търсене и замяна - Формат.

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Навигатор.

От лентите с инструменти:

Икона за превключване на навигатора

Навигатор - вкл./изкл.

От клавиатурата:

F5

Изберете Инструменти - Библиографска база от данни.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Външни връзки - Промяна (само за DDE връзки).

Изберете рамка, после изберете Редактиране - OLE обект - Свойства.

Отворете контекстното меню на избраната рамка, изберете Свойства.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - OLE обект.

От контекстното меню:

Избирайте команди в менюто.

Изберете Редактиране - OLE обект - Редактиране, също и в контекстното меню на избран обект.

Изберете Редактиране - OLE обект - Отваряне.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Препратка.

От лентите с инструменти:

Икона за препратка

Препратка

Моля, подкрепете ни!