Меню „Редактиране“

Изберете Редактиране - Отмяна.

+Z

В лентата Стандартни или Данни от таблица щракнете върху

Икона

Отмяна

Изберете Редактиране - Възстановяване.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Възстановяване

Изберете Редактиране - Повтаряне.

Изберете Редактиране - Изрязване.

+X

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Изрязване

Изберете Редактиране - Копиране.

+C

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Копиране

Изберете Редактиране - Поставяне.

+V

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Поставяне

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Специално поставяне.

+ Shift + V.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне като неформатиран текст.

Щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне – Неформатиран текст.

+ Alt + Shift + V.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне на вложена таблица.

Щракнете върху целевата клетка от таблица, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне - Вложена таблица.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне като редове отгоре.

Щракнете върху целевата клетка от таблица, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне - Редове отгоре.

Изберете Редактиране - Специално поставяне - Поставяне като колони преди.

Щракнете върху целевата клетка от таблица, за да отворите контекстното меню, и изберете Специално поставяне - Колони преди.

Изберете Редактиране - Избиране на всичко.

+A

Икона

Избиране на всичко

Изберете Редактиране - Следене на промените.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Регистриране.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Показване.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Управление.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане и редактиране на промените. Ще се покаже диалоговият прозорец Автокорекция.
Щракнете върху бутона Редактиране на промените и отворете раздела Списък.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Филтър.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Обединяване на документ.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Сравняване на документ.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Защитаване.

Изберете Редактиране - Следене на промените - Коментар.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.
Щракнете върху елемент от списъка и отворете контекстното меню.
Изберете Редактиране на коментар.

Изберете Редактиране - Търсене.

+F

Изберете Редактиране - Търсене и замяна.

+H

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Търсене и замяна

Изберете Редактиране - Търсене и замяна - Атрибути.

Изберете бутона Редактиране - Търсене и замяна - Формат.

Изберете Изглед - Навигатор.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Навигатор - вкл./изкл.

Изберете Инструменти - Библиографска база от данни.

Изберете Редактиране - Връзки към външни файлове.

Изберете Редактиране - Връзки към външни файлове - Промяна (само за DDE връзки).

Изберете рамка, после изберете Редактиране - OLE обект - Свойства.

Отворете контекстното меню на избраната рамка, изберете Свойства.

Изберете Редактиране - OLE обект.

Изберете Редактиране - OLE обект - Редактиране, също и в контекстното меню на избран обект.

Изберете Редактиране - OLE обект - Отваряне.

Изберете Редактиране - Препратка.

Моля, подкрепете ни!