Общи

Разделът Общи съдържа свойствата от общ тип на текущата тема.

Име

Показва името на темата. Ако не е било приписано име, можете да въведете ново име в текстовото поле.

Тип

Указва типа на обекта.

Местонахождение

Указва пълния път на обекта.

Моля, подкрепете ни!