Показване и скриване на закачени прозорци

Всеки закачен прозорец има икона за управление на екранните му свойства.

За да скриете или покажете закачен прозорец, щракнете върху иконата.

Автопоказване и автоскриване на закачени прозорци

Можете да щракнете върху ръба на скрит закачен прозорец, за да го отворите.

Закаченият прозорец ще се затвори автоматично, когато преместите курсора на мишката извън него.

В режим автопоказване/автоскриване групите от няколко закачени прозореца действат като единичен прозорец.

Плъзгане и пускане

Ако плъзнете обект върху границата на скрит закачен прозорец, прозорецът ще се отвори в режим на автопоказване.

Моля, подкрепете ни!