Меню Форматиране

Изберете Форматиране - Редове - Височина.

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете Височина на ред.

Изберете Форматиране - Колони - Ширина.

Отворете контекстното меню на заглавие на колона от таблица в база от данни - изберете Ширина на колона.

Изберете раздела Форматиране - Ос - Ос Y - Числа (документи – диаграми).

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете Формат на таблицата.

Отворете контекстното меню на заглавие на колона от таблица в база от данни - изберете Формат на колоната.

Контекстно меню за заглавие на ред от таблица в база от данни - Изтриване на редове.

Изберете Фигура - Огледално обръщане (LibreOffice Draw).

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Изображение.

Отворете контекстното меню - изберете Огледално обръщане (документи - презентации).

Изберете Фигура - Огледално обръщане - Вертикално (LibreOffice Draw).

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Изображение.

Отворете контекстното меню - изберете Огледално обръщане - Вертикално (документи - презентации).

Изберете Фигура - Огледално обръщане - Хоризонтално (LibreOffice Draw).

Изберете Форматиране - Изображение - Свойства и отворете раздела Изображение.

Изберете Форматиране - Огледално обръщане - Хоризонтално.

Щракнете с десния бутон върху избран обект - изберете Огледално обръщане - Хоризонтално (LibreOffice Impress).

Изберете три или повече обекта и

Изберете Фигура - Разпределяне на селекцията (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Разпределяне на селекцията (LibreOffice Impress).

Моля, подкрепете ни!