Меню Форматиране

От лентите с инструменти:

Икона „Стилове за автоформатиране“

Автоформат

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Редове - Височина.

От контекстното меню:

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете Височина на ред.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Ред - Височина на редове.

Изберете Начало - Ред - Височина на редове.

От лентите с инструменти:

Икона за височина на редове

Височина на редове

Изберете Форматиране - Колони - Ширина.

Отворете контекстното меню на заглавие на колона от таблица в база от данни - изберете Ширина на колона.

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете Формат на таблицата.

Отворете контекстното меню на заглавие на колона от таблица в база от данни - изберете Формат на колоната.

Контекстно меню за заглавие на ред от таблица в база от данни - Изтриване на редове.

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Завъртане или обръщане.

От лентите с инструменти:

Икона за завъртане или обръщане

Завъртане или обръщане

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Завъртане или обръщане - Вертикално.

От лентите с инструменти:

Икона за вертикално огледално обръщане

Вертикално огледално обръщане

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Завъртане или обръщане - Хоризонтално.

От лентите с инструменти:

Икона за хоризонтално огледално обръщане

Хоризонтално огледално обръщане

Изберете три или повече обекта и

Изберете Фигура - Разпределяне на селекцията (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Разпределяне на селекцията (LibreOffice Impress).

Икона за разпределяне

Разпределяне

Моля, подкрепете ни!