Меню Форматиране

Изберете Форматиране - Линия (Impress и Draw).

Изберете Форматиране - Текстово поле и фигура - Линия (Writer).

Изберете Форматиране - Обект - Линия (Calc).

В лентата Линия и запълване щракнете върху

Икона за линия

Линия

Изберете раздела Форматиране - Линия - Стилове за линии.

Щракнете с десния бутон върху избран обект - изберете раздела Линия - Стилове за краища.

Икона за линия

Линия

Изберете Форматиране - Област.

В лентата Линия и запълване щракнете върху

Икона за област

Област

Изберете раздела Форматиране - Област - Прозрачност (документи - рисунки).

Изберете раздела Форматиране - Обект и фигура - Област - Прозрачност (документи - презентации).

Изберете раздела Форматиране - Стена на диаграма - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Фон на диаграма - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Дъно на диаграма - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Всички заглавия - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Основно заглавие - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Подзаглавие - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос X) - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос Y) - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос Z) - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Свойства на обект - Точка от графиката - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Свойства на обект - Серия от данни - Прозрачност (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Прозрачност.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Прозрачност.

Изберете раздела Форматиране - Област - Сянка.

Изберете раздела Форматиране - Област - Градиенти.

Изберете раздела Форматиране - Област - Щриховка.

- Щриховка.

Изберете Форматиране - Област - Изображение.

Изберете Форматиране - .

Изберете раздела Форматиране - - Текст.

Изберете раздела Форматиране - - Анимиран текст.

Изберете Форматиране - Позиция и размер.

Икона за позиция и размер

Позиция и размер

Отворете контекстното меню за обекта - изберете Име.

Щракнете с десния бутон върху избрано изображение, рамка или OLE обект - изберете раздела Свойства - Настройки.

За избран обект изберете Форматиране - Описание.

Щракнете върху текстово поле или фигура, за да я изберете, а после...

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Позиция и размер.

Отворете контекстното меню за избрания обект - изберете Позиция и размер - раздел Позиция и размер.

Икона за позиция и размер

Икона за позиция и размер в менюто

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Завъртане.

Икона за завъртане

Въртене

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Наклон и радиус на ъгъл.

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Изнесен текст. Това е достъпно само за изнесени означения, които са текстови карета, не и за потребителски фигури.

Изберете Редактиране - Възли.

Икона за редактиране по възли

Редактиране по възли

Изберете Форматиране - Знак (функции за рисуване).

Отворете контекстното меню - изберете Знак.

Отворете контекстното меню - изберете Размер.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Получер.

Икона за получер

Получер

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Курсив.

Икона за курсив

Курсив

Отворете менюто Форматиране - Текст и изберете Единично подчертан или Двойно подчертан.

Икона за подчертаване

Подчертан

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Зачертан.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Сянка.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Контур.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Горен индекс.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Долен индекс.

Изберете Форматиране - Разредка.

Изберете Форматиране - Разредка - Редова разредка: 1.

Изберете Форматиране - Разредка - Редова разредка: 1,5.

Изберете Форматиране - Разредка - Редова разредка: 2.

Изберете Форматиране - Подравняване на текст - Отляво.

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отляво.

Икона за подравняване отляво

Подравняване отляво

Изберете Форматиране - Подравняване на текст - Отдясно.

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отдясно.

Икона за подравняване отдясно

Подравняване отдясно

Изберете Форматиране - Подравняване на текст - Центрирано.

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Центрирано.

Икона за центриране

Изберете Форматиране - Подравняване на текст - Двустранно.

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Двустранно.

Икона за двустранно подравняване

Двустранно

Щракнете върху иконата Fontwork в лентата Рисуване.

Изберете Форматиране - Групиране.

Отворете контекстното меню - изберете Групиране.

Отворете контекстното меню - изберете Групиране (за текстови полета и фигури).

Икона за групиране

Групиране

Отворете контекстното меню - изберете Разгрупиране.

Икона за разгрупиране

Разгрупиране

Отворете контекстното меню - изберете Излизане от група.

Икона за излизане от група

Изход от група

Отворете контекстното меню - изберете Влизане в група.

Икона за влизане в група

Вход в група

Моля, подкрепете ни!