Меню Форматиране

Изберете Форматиране - Линия (Impress и Draw).

Изберете Форматиране - Текстово поле и фигура - Линия (Writer).

Изберете Форматиране - Обект - Линия (Calc).

В лентата Линия и запълване щракнете върху

Икона

Линия

Изберете раздела Форматиране - Линия - Линия.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню и изберете раздела Промяна/Нов - Линия (документи - презентации).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Кантове (диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Кантове (диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Ос - Линия (диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Мрежа - Линия (диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Стена на диаграма - Кантове (диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Дъно на диаграма - Кантове (диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Основна област на диаграма - Кантове (диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Линия - Стилове за линии.

Изберете раздела Форматиране - Линия - Стилове за краища.

Изберете Форматиране - Област.

В лентата Линия и запълване щракнете върху

Икона

Област

Изберете Изглед - Стилове - изберете стил - отворете контекстното меню - изберете раздела Промяна/Нов - .

Изберете раздела Форматиране - Област - Област.

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Стена на диаграма - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Дъно на диаграма - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Основна област на диаграма - Област (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Област - Прозрачност (документи - рисунки).

Изберете раздела Форматиране - Област - Прозрачност (документи - презентации).

Изберете раздела Форматиране - Стена на диаграма - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Основна област на диаграма - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Дъно на диаграма - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Всички заглавия - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Основно заглавие - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Подзаглавие - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос X) - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос Y) - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Заглавие (ос Z) - Прозрачност (документи - диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Свойства на обект - Точка от графиката - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Свойства на обект - Серия от данни - Прозрачност (документи - диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Прозрачност.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Прозрачност.

Изберете раздела Форматиране - Област - Сянка.

Изберете раздела Форматиране - Област - Градиенти.

Изберете раздела Форматиране - Област - Щриховка.

- Щриховка.

Изберете Форматиране - Област - Растерни изображения.

Изберете Форматиране - .

Изберете раздела Форматиране - - Текст.

Изберете раздела Форматиране - - Анимиран текст.

Изберете Форматиране - Позиция и размер.

Икона

Позиция и размер

Отворете контекстното меню за обекта - изберете Име.

Отворете контекстното меню за обекта - изберете Описание.

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Позиция и размер.

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Завъртане.

Икона

Въртене

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Наклон и радиус на ъгъл.

Изберете раздела Форматиране - Позиция и размер - Изнесен текст. Това е достъпно само за изнесени означения, които са текстови карета, не и за потребителски фигури.

Изберете Редактиране - Възли.

Икона

Редактиране по възли

Изберете Форматиране - Знак (функции за рисуване).

Отворете контекстното меню - изберете Знак.

Отворете контекстното меню - изберете Размер на шрифта.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Получер.

Икона

Получер

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Курсив.

Икона

Курсив

Отворете менюто Форматиране - Текст и изберете Единично подчертан или Двойно подчертан.

Икона

Подчертан

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Зачертан.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Сянка.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Контур.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Горен индекс.

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Долен индекс.

Отворете контекстното меню - изберете Редова разредка.

Отворете контекстното меню - изберете Редова разредка - Единична.

Отворете контекстното меню - изберете Редова разредка - 1,5 реда.

Отворете контекстното меню - изберете Редова разредка - Двойна.

Изберете Форматиране - Подравняване - Отляво (функции за рисуване).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отляво.

Икона

Подравняване отляво

Изберете Форматиране - Подравняване - Отдясно (функции за рисуване).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отдясно.

Икона

Подравняване отдясно

Изберете Форматиране - Подравняване - Центрирано (функции за рисуване).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Центрирано.

Икона

Изберете Форматиране - Подравняване - Двустранно (функции за рисуване).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Двустранно.

Икона

Двустранно

Щракнете върху иконата Fontwork в лентата Рисуване.

Изберете Форматиране - Групиране.

Отворете контекстното меню - изберете Групиране.

Изберете Форматиране - Групиране - Групиране (текстови документи, електронни таблици).

Изберете Фигура - Групиране - Групиране (документи - рисунки).

Отворете контекстното меню - изберете Групиране - Групиране (обекти във формуляр).

Икона

Групиране

Изберете Форматиране - Групиране - Разгрупиране (текстови документи, електронни таблици).

Изберете Фигура - Групиране - Разгрупиране (документи - рисунки).

Отворете контекстното меню - изберете Разгрупиране.

Икона

Разгрупиране

Изберете Форматиране - Групиране - Изход от група (текстови документи, електронни таблици).

Изберете Фигура - Групиране - Излизане от група (документи - рисунки).

Отворете контекстното меню - изберете Изход от група.

Икона

Изход от група

Изберете Форматиране - Групиране - Вход в група (текстови документи, електронни таблици).

Изберете Фигура - Групиране - Влизане в група (документи - рисунки).

Отворете контекстното меню - изберете Вход в група.

Икона

Вход в група

Моля, подкрепете ни!