Меню Форматиране

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Не е позволена връзка с база от данни в текущия формуляр.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Трябва да съществува връзка с база от данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 1.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 2.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.

Отворете лентата Кутия с инструменти в редактора на диалогови прозорци на Basic и щракнете върху

Икона за свойства

Свойства

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете Свойства на формуляр.

Икона за формуляр

Формуляр

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на формуляр - Общи.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на формуляр - раздел Общи.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на формуляр - Данни.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на формуляр - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избрана контрола от XML формуляр, изберете раздела Свойства на контрола - Данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри на XML формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на формуляр - Събития.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на формуляр - раздел Събития.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете Свойства на контрола.

Икона за контрола

Контрола

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Общи.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Общи.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Данни.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Събития.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на контрола - раздел Събития.

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за ред на активиране

Ред на активиране

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за добавяне на поле

Добавяне на поле

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона „Навигатор за формуляри“

Навигатор за формуляри

В лентата Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за режим „Проектиране“

Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.

Отворете Навигатор за формуляри - изберете формуляр - отворете контекстното меню - изберете Отваряне в режим Проектиране

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за отваряне в режим „Проектиране“

Отваряне в режим "Проектиране"

В лентата Контроли за формуляри щракнете върху

Икона за помощник

Помощници - вкл./изкл.

Изберете Форматиране - Подреждане (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Изберете Фигура - Подреждане (LibreOffice Draw).

Икона за подреждане

Подреждане

Изберете Форматиране - Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Draw).

Shift++плюс (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Impress).

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

Изберете Форматиране - Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Draw).

+плюс (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Impress).

Икона за преместване напред

Преместване напред

Изберете Форматиране - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Draw).

+минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Impress).

Икона за преместване назад

Преместване назад

Изберете Форматиране - Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Draw).

Shift++минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Impress).

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад

Изберете Форматиране - Подреждане - Към предния план.

Икона „Към предния план“

Към предния план

Изберете Форматиране - Подреждане - Към фона.

Икона „Към фона“

Към фона

Изберете Форматиране - Подравняване (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Изберете Форматиране - Подравняване - Отляво (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Отляво (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отляво (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона „Отляво“

Отляво

Изберете Форматиране - Подравняване - Центрирано (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Центрирано (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона за центриране

Центрирано

Изберете Форматиране - Подравняване - Отдясно.

Изберете Фигура - Подравняване - Отдясно (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона „Отдясно“

Отдясно

Изберете Форматиране - Подравняване - Отгоре (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Отгоре (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отгоре (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона „Отгоре“

Отгоре

Изберете Форматиране - Подравняване - Центрирано (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Центрирано (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Центрирано (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона „Центрирано“

Центрирано

Изберете Форматиране - Подравняване - Отдолу (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Отдолу (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона „Отдолу“

Отдолу

За избран обект изберете Форматиране - Котва.

Щракнете с десния бутон върху избран обект - изберете Котва.

В лентата Свойства на графичен обект или лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за закотвяне

Котва

Изберете Форматиране - Котва - Към страница.

Изберете Форматиране - Котва - Към абзац.

Изберете Форматиране - Котва - Към знак.

Изберете Форматиране - Котва - Като знак.

Изберете Форматиране - Котва - Към рамка.

Изберете Форматиране - Котва - Към клетка.

Моля, подкрепете ни!