Меню Форматиране

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Не е позволена връзка с база от данни в текущия формуляр.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Трябва да съществува връзка с база от данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 1.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 2.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.

Отворете лентата Кутия с инструменти в редактора на диалогови прозорци на Basic и щракнете върху

Икона за свойства

Свойства

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Свойства на формуляр.

От контекстното меню:

Изберете Свойства на формуляр.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Свойства на формуляр.

Изберете Инструменти - Свойства на формуляр.

От лентите с инструменти:

Икона за свойства на формуляр

Свойства на формуляр

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на формуляр - Общи.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на формуляр - раздел Общи.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на формуляр - Данни.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на формуляр - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избрана контрола от XML формуляр, изберете раздела Свойства на контрола - Данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри на XML формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на формуляр - Събития.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на формуляр - раздел Събития.

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Свойства на контрола.

От контекстното меню:

Изберете Свойства на контрола.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Свойства на контрола.

Изберете Инструменти - Свойства на контрола.

От лентите с инструменти:

Икона за контрола

Свойства на контрола

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Общи.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Общи.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Данни.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Събития.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на контрола - раздел Събития.

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Ред на активиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Ред на активиране.

Изберете Инструменти - Ред на активиране.

От лентите с инструменти:

Икона за ред на активиране

Ред на активиране

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за добавяне на поле

Добавяне на поле

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Навигатор за формуляри.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Навигатор за формуляри.

Изберете Инструменти - Навигатор за формуляри.

От лентите с инструменти:

Икона „Навигатор за формуляри“

Навигатор за формуляри

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Режим на проектиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Превключване на режима „Проектиране“.

Изберете Инструменти - Превключване на режима „Проектиране“.

От лентите с инструменти:

Икона за режим „Проектиране“

Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Отваряне в режим „Проектиране“.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Отваряне в режим „Проектиране“.

Изберете Инструменти - Отваряне в режим „Проектиране“.

От лентите с инструменти:

Икона за отваряне в режим „Проектиране“

Отваряне в режим "Проектиране"

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Помощници за контроли.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Помощници за контроли във формуляр.

Изберете Инструменти - Помощници за контроли във формуляр.

От лентите с инструменти:

Икона за помощник

Помощници - вкл./изкл.

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Подреждане.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Изображение.

Изберете раздела Обект.

От лентите с инструменти:

Икона за подреждане

Подреждане

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Подреждане - Изнасяне отпред.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Изнасяне отпред.

Изберете Обект - Изнасяне отпред.

От лентите с инструменти:

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

От лентите с инструменти:

Икона за преместване напред

Преместване напред

От лентите с инструменти:

Икона за преместване назад

Преместване назад

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Изберете Подреждане - Изнасяне отзад.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Изнасяне отзад.

Изберете Обект - Изнасяне отзад.

От лентите с инструменти:

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Подреждане - Към предния план.

От лентите с инструменти:

Икона „Към предния план“

Към предния план

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Подреждане - Към фона.

От лентите с инструменти:

Икона „Към фона“

Към фона

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Подравняване на текст.

От интерфейса с раздели:

Изберете

От страничната лента:

Изберете колодата Свойства - .

Изберете Форматиране - Подравняване - Отляво (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Отляво (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отляво (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона „Отляво“

Отляво

Изберете Форматиране - Подравняване - Центрирано (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Центрирано (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона за центриране

Центрирано

Изберете Форматиране - Подравняване - Отдясно.

Изберете Фигура - Подравняване - Отдясно (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона „Отдясно“

Отдясно

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Подравняване на текст - Отгоре.

От интерфейса с раздели:

Изберете

От страничната лента:

Изберете колодата Свойства - .

От лентите с инструменти:

Икона „Отгоре“

Отгоре

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Подравняване на текст - Центрирано.

От интерфейса с раздели:

Изберете

От страничната лента:

Изберете колодата Свойства - .

От лентите с инструменти:

Икона „Центрирано“

Центрирано

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Подравняване на текст - Отдолу.

От интерфейса с раздели:

Изберете

От страничната лента:

Изберете колодата Свойства - .

От лентите с инструменти:

Икона „Отдолу“

Отдолу

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва.

От контекстното меню:

Щракнете с десния бутон върху избран обект - изберете Котва.

От лентите с инструменти:

Икона за закотвяне

Котва

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Към страница.

От контекстното меню:

Изберете Котва - Към страница.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Към страница.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Към абзац.

От контекстното меню:

Изберете Котва - Към абзац.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Към абзац.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Към знак.

От контекстното меню:

Изберете Котва - Към знак.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Към знак.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Като знак.

От контекстното меню:

Изберете Котва - Като знак.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Като знак.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Към рамка.

От контекстното меню:

Изберете Котва - Към рамка.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Към рамка.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Към клетка.

От контекстното меню:

Изберете Котва - Към клетка.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Към клетка.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Котва - Към клетка (преоразмеряване с клетката).

От контекстното меню:

Изберете Котва - Към клетка (преоразмеряване с клетката).

Изберете Побиране в клетката.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Котва - Към клетка (преоразмеряване с клетката).

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Контроли за съдържание.

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр.

Моля, подкрепете ни!