Меню Форматиране

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Не е позволена връзка с база от данни в текущия формуляр.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Трябва да съществува връзка с база от данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 1.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 2.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.

Отворете лентата Кутия с инструменти в редактора на диалогови прозорци на Basic и щракнете върху

Икона

Свойства

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете Формуляр.

Икона

Формуляр

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Формуляр - Общи.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Формуляр - раздел Общи.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Формуляр - Данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Формуляр - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избрана контрола от XML формуляр, изберете раздела Контрола - Данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри на документ с формуляр на XML, щракнете върху иконата Контрола - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Формуляр - Събития.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Формуляр - раздел Събития.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете Контрола.

Икона

Контрола

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Контрола - Общи.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Общи.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Контрола - Данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Данни.

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Контрола - Събития.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата контрола - раздел Събития.

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона

Ред на активиране

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона

Добавяне на поле

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона

Навигатор за формуляри

В лентата Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона

Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.

Отворете Навигатор за формуляри - изберете формуляр - отворете контекстното меню - изберете Отваряне в режим Проектиране

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона

Отваряне в режим "Проектиране"

В лентата Контроли за формуляри щракнете върху

Икона

Помощници - вкл./изкл.

Изберете Форматиране - Подреждане (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Изберете Фигура - Подреждане (LibreOffice Draw).

Икона

Подреждане

Изберете Форматиране - Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Draw).

Shift++плюс (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Impress).

Икона

Изнасяне отпред

Изберете Форматиране - Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Draw).

+плюс (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Impress).

Икона

Преместване напред

Изберете Форматиране - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Draw).

+минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Impress).

Икона

Преместване назад

Изберете Форматиране - Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Draw).

Shift++минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Impress).

Икона

Изнасяне отзад

Изберете Форматиране - Подреждане - Към предния план.

Икона

Към предния план

Изберете Форматиране - Подреждане - Към фона.

Икона

Към фона

Изберете Форматиране - Подравняване (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Изберете Форматиране - Подравняване - Отляво (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Отляво (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отляво (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона

Отляво

Изберете Форматиране - Подравняване - Центрирано (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Центрирано (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона

Центрирано

Изберете Форматиране - Подравняване - Отдясно.

Изберете Фигура - Подравняване - Отдясно (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона

Отдясно

Изберете Форматиране - Подравняване - Отгоре (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Отгоре (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Отгоре (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона

Отгоре

Изберете Форматиране - Подравняване - Центрирано (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Центрирано (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване - Центрирано (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона

Центрирано

Изберете Форматиране - Подравняване - Отдолу (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване - Отдолу (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

В лентата Подравняване (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) щракнете върху

Икона

Отдолу

Изберете Форматиране - Закотвяне.

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона

Промяна на котвата

Изберете Форматиране - Закотвяне - Към страницата.

Изберете Форматиране - Закотвяне - Към абзац.

Изберете Форматиране - Закотвяне - Към знак.

Изберете Форматиране - Закотвяне - Като знак.

Изберете Форматиране - Закотвяне - Към рамка.

Изберете Форматиране - Закотвяне - Към клетка.

Моля, подкрепете ни!