Меню Форматиране

От контекстното меню:

Изберете Размер - Минимална височина на редове.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Оптимален размер - Минимална височина на редове.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Минимална височина на редове.

От лентите с инструменти:

Икона за минимална височина на редове

Минимална височина на редове

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Минимална височина на редове.

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

От интерфейса с раздели:

От лентите с инструменти:

Икона за оптимална височина на редове

Оптимална височина на редове

От контекстното меню:

Изберете редове в таблица, щракнете с десния бутон, изберете Размер - Равни височини на редове.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Оптимален размер - Равни височини на редове.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Равни височини на редове.

От лентите с инструменти:

Икона за равни височини на редове

Равни височини на редове

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Равни височини на редове.

От контекстното меню:

Изберете Размер - Минимална ширина на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Оптимален размер - Минимална ширина на колони.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Минимална ширина на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за минимална ширина на колони

Минимална ширина на колони

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Минимална ширина на колони.

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

От интерфейса с раздели:

От лентите с инструменти:

Икона за оптимална ширина на колони

Оптимална ширина на колони

От контекстното меню:

Изберете колони в таблица, щракнете с десния бутон, изберете Размер - Равни ширини на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Оптимален размер - Равни ширини на колони.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Равни ширини на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за равни ширини на колони

Равни ширини на колони

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Равни ширини на колони.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Изчистване.

От лентите с инструменти:

Изчистване на прякото форматиране

Изчистване на прякото форматиране

От клавиатурата:

+ M

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Знак.

От лентите с инструменти:

Икона за знак

Знак

От страничната лента:

Изберете колодата Стилове, отворете контекстното меню на стил, изберете раздела Редактиране на стил - Шрифт.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Ефекти за шрифт.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Ефекти за шрифт.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Позиция.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Подравняване.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Азиатски езици.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Азиатски езици.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Азиатска типография (не в HTML).

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Азиатска типография.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Хипервръзка.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Абзац.

От контекстното меню:

Поставете курсора в абзац, изберете Абзац - Абзац.

От интерфейса с раздели:

В менюто Начало на раздела Начало изберете Абзац.

От страничната лента:

Отворете колодата Стилове, изберете стил на абзац, отворете контекстното меню и изберете Нов или Редактиране на стил.

От лентите с инструменти:

Икона за абзац

Абзац

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Подравняване.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Подравняване.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Отстъпи и разредка.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Табулатори.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Табулатори.

Щракнете двукратно върху скалата

(всички възможности важат само в Writer и Calc)

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Кантове.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Кантове.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Горен колонтитул - Още.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Долен колонтитул - Още.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Фон.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Осветяване.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Фон.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Област.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Фон.

Изберете бутона Форматиране - Стил на страница - Горен колонтитул - Още.

Изберете бутона Форматиране - Стил на страница - Долен колонтитул - Още.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Фон.

Изберете раздела Вмъкване/Редактиране - Раздел - Фон.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Организатор.

Изберете раздела Стилове - Редактиране на стил - Организатор.

Изберете Стилове - Управление на стиловете - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Организатор.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Организатор.

Изберете Стилове - Управление на стиловете - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Организатор.

Изберете раздела Форматиране - Стилове - Редактиране на стил - Организатор.

Изберете Форматиране - Стилове - Управление на стиловете - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Организатор.

Изберете раздела Кадър - Свойства - Страница.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Организатор.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Горен колонтитул.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на стил за страници и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Горен колонтитул.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Долен колонтитул.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Долен колонтитул.

Икона „Триизмерни ефекти“

Триизмерни ефекти

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Геометрия.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Светлосянка.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Осветление.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Текстури.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Материал.

От лентата с менюта:

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация.

От контекстното меню:

Изберете раздела Списък - Водачи и номерация.

От интерфейса с раздели:

От лентата на състоянието:

Поставете курсора върху заглавие, щракнете в областта План.

От лентите с инструменти:

Икона за диалога „Водачи и номерация“

Водачи и номерация

Подразбиран водещ символ Подразбирана номерация

Щракнете и задръжте, изберете Персонализиране.

Изберете Форматиране - Водачи и номерация.

Отворете диалога Водачи и номерация, изберете Неподреден.

Отворете диалога Водачи и номерация, изберете Подреден.

Отворете диалога Водачи и номерация, изберете Изображение.

Отворете диалога Водачи и номерация, изберете План.

От лентата с менюта:

Отворете Форматиране - Абзац - План и списък, щракнете върху Редактиране на стил - раздел План.

От страничната лента:

Отворете Стилове () Стилове за списъци - контекстно меню на елемент - изберете раздела Нов/Редактиране на стил - План.

Отворете Стилове () Стилове за абзаци - контекстно меню на елемент - изберете раздела Нов/Редактиране на стил - План и списък, щракнете върху Редактиране на стил - раздел План.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Изображение – Подрязване.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Подрязване.

От контекстното меню:

Изберете Подрязване.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение – Подрязване.

В менюто Изображение на раздела Изображение изберете Подрязване.

От лентите с инструменти:

Икона за подрязване

Подрязване

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Текст.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Разредка.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Азиатско фонетично ръководство.

Моля, подкрепете ни!