Меню Форматиране

Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Изберете Форматиране - Знак.

В лентата Форматиране на текст (докато курсорът е в обект), щракнете върху

Икона за знак

Знак

Изберете раздела Форматиране - Знак - Шрифт.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Шрифт.

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете раздела Формат на таблицата - Шрифт.

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Знак (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Знак (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Ос - Знак (документи – диаграми).

Изберете раздела Форматиране - Знак - Ефекти за шрифт.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Ефекти за шрифт.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Позиция.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Подравняване.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Азиатски езици.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Азиатски езици.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Азиатска типография (не в HTML).

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Азиатска типография.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Хипервръзка.

Изберете Форматиране - Абзац.

В лентата Форматиране на текст (докато курсорът е в обект), щракнете върху

Икона за абзац

Абзац

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Подравняване.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Подравняване.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Отстъпи и разредка.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Табулатори.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Табулатори.

Щракнете двукратно върху скалата

(всички възможности важат само в Writer и Calc)

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Кантове.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Кантове.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Горен колонтитул - Още.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Долен колонтитул - Още.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Фон.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Осветяване.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Фон.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Област.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Фон.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Горен колонтитул - Още.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Долен колонтитул - Още.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Фон.

Изберете раздела Вмъкване/Редактиране - Раздел - Фон.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Организатор.

Изберете раздела Стилове - Редактиране на стил - Организатор.

Изберете Стилове - Управление на стиловете - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Организатор.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Организатор.

Изберете Стилове - Управление на стиловете - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Организатор.

Изберете раздела Форматиране - Стилове - Редактиране на стил - Организатор.

Изберете Форматиране - Стилове - Управление на стиловете - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Организатор.

Изберете раздела Кадър - Свойства - Страница.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Организатор.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Горен колонтитул.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на стил за страници и изберете раздела Промяна/Нов - Горен колонтитул.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Долен колонтитул.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Долен колонтитул.

Изберете Изглед - Стилове.

Икона „Триизмерни ефекти“

Триизмерни ефекти

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Геометрия.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Светлосянка.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Осветление.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Текстури.

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Материал.

Изберете Форматиране - Водачи и номерация.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете Списък - Водачи и номерация.

В лентата Форматиране щракнете върху

Икона за диалога „Водачи и номерация“

Водачи и номерация

Изберете Форматиране - Водачи и номерация.

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация - Водачи.

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация - Изображение.

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация - План.

Изберете Форматиране - Текст.

Изберете Форматиране - Разредка.

Изберете Форматиране - Азиатско фонетично ръководство.

Моля, подкрепете ни!