Бази от данни

В прозорец с база от данни изберете Инструменти - Филтър за таблици.

Изглед - Обекти в база от данни - Заявки

В прозорец с база от данни изберете раздела Редактиране - База от данни - Свойства - Разширени свойства.

В прозорец с база от данни от тип ODBC или Адресен бележник
изберете Редактиране - База от данни - Тип на връзката.

Бутон за избор на път в различни помощници / бутони Редактиране за някои записи в - LibreOffice - Пътища.

В прозорец с база от данни от тип ODBC изберете Редактиране - База от данни - Тип на връзката.

В прозорец с база от данни от тип Адресен бележник - LDAP изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

В прозорец с база от данни от тип JDBC изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

В прозорец с база от данни от тип MySQL изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

В прозорец с база от данни от тип dBASE изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

В прозорец с база от данни от тип dBASE изберете Редактиране - База от данни - Свойства и щракнете върху Индекси.

В прозорец с база от данни от тип Текст изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

В прозорец с база от данни от тип MS ADO изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

В прозорец с база от данни изберете Инструменти - SQL.

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Заявки.

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици.

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици. Изберете Вмъкване - Проектиране на таблица или Редактиране - Редактиране.

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици. Изберете Вмъкване - Проектиране на таблица или Редактиране - Редактиране.

В прозорец с база от данни изберете Вмъкване - Заявка (изглед „Проектиране“).

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Заявки, след това изберете Редактиране - Редактиране.

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Заявки, след това изберете Редактиране - Редактиране.
Ако някои посочени полета вече не съществуват, ще видите този диалогов прозорец.

Отворете заявка в режим Проектиране и изберете Вмъкване - Нова релация или щракнете двукратно върху съединителна линия между две таблици.

Икона „Добавяне на таблица“

Вмъкване на таблици

Икона „Нова релация“

Нова релация

Икона Търсене на запис в лентите „Данни от таблица“ и „Проектиране на формуляр“.

Икона „Търсене на запис“

Търсене на запис

Икона Ред на сортиране в лентите „Данни от таблица“ и „Проектиране на формуляр“.

Икона „Ред на сортиране“

Ред на сортиране

В прозорец с база от данни изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

Плъзнете и пуснете таблица или заявка в частта за таблици на друг прозорец с база от данни.

В прозорец с база от данни изберете Вмъкване - Формуляр.

В прозорец с база от данни изберете Редактиране - База от данни - Свойства.

В прозорец с база от данни изберете Инструменти - Филтър за таблица.

Моля, подкрепете ни!