Меню Инструменти

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Галерия или в лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Галерия

Изберете Инструменти - Галерия или щракнете върху иконата Галерия в лентата Стандартни -
бутон Нова тема - раздел Файлове.

Изберете Инструменти - Правопис.

Клавиш F7

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Правопис

Изберете Инструменти - Език - Преобразуване хангъл/ханджа. Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.

Изберете Инструменти - Език - Преобразуване на китайски. Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.

Изберете Инструменти - Език - Преобразуване на китайски - бутон Редактиране на думи. Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.

Изберете Инструменти - Правопис.

Изберете Инструменти - Правопис, после щракнете върху Настройки.

Изберете Инструменти - Синонимен речник.

+F7

Изберете Инструменти - Замяна на цветове (LibreOffice Draw и LibreOffice Impress).

Изберете Инструменти - Media Player.

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - LibreOffice Basic или натиснете +F11 (ако не е асоцииран от системата ви).

Изберете Инструменти - Макроси - Стартиране на макрос.

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - BeanShell.

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - JavaScript.

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Python.

Изберете Инструменти - Макроси - Записване на макрос.

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - LibreOffice Basic,
щракнете върху бутона Организатор,
изберете раздела Библиотеки,
след това щракнете върху бутона Парола.

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - LibreOffice Basic,
щракнете върху бутона Организатор.

Изберете Инструменти - Диспечер на разширения.

Изберете Инструменти - Диспечер на разширения и натиснете бутона Проверка за обновяване.

Изберете Инструменти - Макроси - Настройки на филтри за XML.

Изберете Инструменти - Макроси - Настройки на филтри за XML и щракнете върху Нов или Редактиране.

Изберете Инструменти - Макроси - Настройки на филтри за XML и щракнете върху Проверка на XSLT.

Изберете Инструменти - Персонализиране.

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Менюта.

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Менюта, щракнете върху зъбното колело Икона за меню „зъбно колело“ за падащото меню и изберете Добавяне.

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Менюта, щракнете върху зъбното колело Икона за меню „зъбно колело“ за падащото меню и изберете Преместване.

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Клавиатура. Трябва да има отворен документ.

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Ленти с инструменти.

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Събития.

Изберете Инструменти - Настройки на автокорекция.

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Настройки.

Изберете раздела Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Умни етикетчета.

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Замяна.

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Изключения.

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Локализирани настройки.

Изберете раздела Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Завършване на думите.

Изберете - LibreOffice Calc - Изглед.

Изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Изглед.

Изберете - LibreOffice Draw - Общи.

Бутон за избор на път в различни помощници.

Щракнете върху бутона Редактиране за някой от записите в - LibreOffice - Пътища.

Изберете .

Изберете - LibreOffice.

Изберете - LibreOffice - Данни за потребител.

Изберете - LibreOffice - Общи.

Изберете - LibreOffice - Изглед.

Изберете - LibreOffice - Печат.

Изберете - LibreOffice - Пътища.

Изберете Инструменти - Автотекст - Път. (само за автотекст)

Изберете Инструменти - ImageMap.

Изберете Инструменти - ImageMap, после изберете област от чувствителното изображение и щракнете върху Свойства - Описание.

Изберете раздела Форматиране - Област - Цветове.

Изберете Форматиране - Област - Област, натиснете бутона Цвят и щракнете върху бутона Посочване.

Икона

Натиснете бутона Избор на цвят в раздела Осветление на диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Изберете - LibreOffice - Шрифтове.

Изберете - LibreOffice - Сигурност.

Изберете - LibreOffice - Разширени.

Изберете - LibreOffice - OpenCL.

Choose - LibreOffice - Развойна среда за Basic.

Изберете - LibreOffice - Обновяване по Интернет.

Изберете - LibreOffice - Достъпност.

Изберете - LibreOffice - Цветове на приложенията.

Изберете - Зареждане/записване.

Изберете - Зареждане/записване - Общи.

Изберете - Зареждане/записване - Настройки за VBA.

Изберете - Зареждане/записване - Microsoft Office.

Изберете - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML.

Изберете - Езикови настройки.

Изберете - Езикови настройки - Езици.

Изберете - Езикови настройки - Езици - Сложни писмености.

Изберете - Езикови настройки - Езици.

Изберете - Езикови настройки - Помощ при писане,
изберете езиков модул от списъка Налични езикови модули и щракнете върху Редактиране.

Изберете - Езикови настройки - Помощ при писане.

Изберете - Езикови настройки - Търсене при японски.

Изберете - Езикови настройки - Азиатски езици.

Изберете - Интернет.

Изберете - Интернет - Прокси.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Съвместимост.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Общи.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Циркулярни писма по е-поща.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Автонадпис.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Изглед.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Помощ при форматиране.

Изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Мрежа.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Основни шрифтове (западни).

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Основни шрифтове (азиатски). Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.

Изберете - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Печат.

Изберете - LibreOffice Calc - Печат.

Изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Таблица.

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Промени.

Отворете документ на HTML и изберете - LibreOffice Writer/Web.

Отворете документ на HTML и изберете - LibreOffice Writer/Web - Фон.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Общи.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Изглед.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Съвместимост.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Формула.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Подразбирани настройки.

Отворете електронна таблица и изберете бутона - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране - Копиране.

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Промени.

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress.

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Общи.

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Изглед.

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Мрежа.

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Печат.

Отворете рисунка и изберете - LibreOffice Draw.

Отворете документ на Math и изберете - LibreOffice Math.

Отворете документ на Math и изберете - LibreOffice Math - Настройки.

Изберете - Диаграми.

Изберете - Диаграми - Подразбирани цветове.

Изберете - LibreOffice Base.

Изберете - LibreOffice Base - Връзки.

Изберете - LibreOffice Base - Бази от данни.

Моля, подкрепете ни!