Меню Вмъкване

Изберете Вмъкване - Коментар.

Клавиш +C.

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране.

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране - Избор на източник.

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране - Заявка.

Изберете Вмъкване - Специален знак.

В лентата Стандартни или Вмъкване щракнете върху

Икона

Специален знак

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Звук или видео.

Изберете Вмъкване - Звук или видео.

Звук или видео

Изберете Вмъкване - Обект.

Изберете Вмъкване - Обект - OLE обект.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона

OLE обект

Изберете Вмъкване - Обект - Формула.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона

Формула

Изберете Форматиране - Тип на диаграма.

Изберете Вмъкване - Обект - Диаграма.

Изберете Форматиране - Тип на диаграма.

Изберете Вмъкване - Обект - Диаграма.

Изберете Форматиране - Тип на диаграма.

Изберете Вмъкване - Обект - Диаграма.

Изберете Вмъкване - Обект - Диаграма.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона

Диаграма

Изберете Вмъкване - Изображение.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Изображение

Изберете Вмъкване - Плаваща рамка.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона

Плаваща рамка

Отваряне на файл от тип, непознат за LibreOffice, който не е текстов файл.

В лентата Fontwork щракнете върху

Икона за Fontwork

Галерия на Fontwork

Изберете Вмъкване - Fontwork

Икона

Основни фигури

Икона за фигури - символи

Фигури - символи

Икона

Блокови стрелки

Икона

Блоксхеми

Икона

Изнесени означения

Икона

Звезди

Изберете Вмъкване - Ред за подпис...

Моля, подкрепете ни!