Меню Вмъкване

Изберете Вмъкване - Коментар.

Натиснете +C.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране - Избор на източник.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране - Заявка.

Изберете Вмъкване - Специален знак.

В лентата Стандартни или Вмъкване щракнете върху

Икона за специален знак

Специален знак

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Мултимедия.

От лентите с инструменти:

Икона за мултимедия.

Мултимедия / Звук или видео

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - OLE обект.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Вмъкване на OLE обект.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на OLE обект

Вмъкване на OLE обект

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - OLE обект - OLE обект.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Вмъкване на OLE обект.

От лентите с инструменти:

Икона за OLE обект

OLE обект

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - OLE обект - QR и щрихкод.

От интерфейса с раздели:

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете QR и щрихкод.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - OLE обект - Обект формула.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Обект формула.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на обект формула

Вмъкване на обект формула

От клавиатурата:

+ Shift + E

Изберете Форматиране - Тип на диаграма.

Изберете Вмъкване - Диаграма.

Изберете Форматиране - Тип на диаграма.

Изберете Вмъкване на диаграма.

Изберете Форматиране - Тип на диаграма.

Изберете Вмъкване - Диаграма.

Изберете Вмъкване - Диаграма.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона за диаграма

Диаграма

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Изображение.

От лентите с инструменти:

Икона за изображение

Изображение

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона за плаваща рамка

Плаваща рамка

Отваряне на файл от тип, непознат за LibreOffice, който не е текстов файл.

В лентата Fontwork щракнете върху

Икона за Fontwork

Галерия на Fontwork

Изберете Вмъкване - Fontwork

Икона за основни фигури

Основни фигури

Икона за фигури - символи

Фигури - символи

Икона за блокови стрелки

Блокови стрелки

Икона за блоксхеми

Блоксхеми

Икона за изнесени означения

Изнесени означения

Икона за звезди

Звезди

Изберете Вмъкване - Ред за подпис

Моля, подкрепете ни!