Меню Изглед

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб.

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Увеличаване на обект.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Увеличаване на обект.

От лентите с инструменти:

Икона за увеличаване на обект

Увеличаване на обект

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Мащаб и придвижване.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Мащаб и придвижване.

От лентите с инструменти:

Икона за мащаб и придвижване

Мащаб и придвижване

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Следващ мащаб.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Следващ мащаб.

От лентите с инструменти:

Икона за следващ мащаб

Следващ мащаб

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Предишен мащаб.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Предишен мащаб.

От лентите с инструменти:

Икона за предишен мащаб

Предишен мащаб

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - 50%.

Изберете Изглед - Мащаб - 75%.

Изберете Изглед - Мащаб - 100%.

Изберете Изглед - Мащаб - 150%.

Изберете Изглед - Мащаб - 200%.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - 100%.

От лентите с инструменти:

Икона за мащаб 100%

Мащаб 100%

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Цялата страница.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Цялата страница.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Цялата страница.

От лентите с инструменти:

Икона за мащабиране до цялата страница

Мащабиране до цялата страница

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Ширина на страницата.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Ширина на страницата.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Ширина на страницата.

От лентите с инструменти:

Икона за мащабиране до ширината на страницата

Мащабиране до ширината на страницата

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Оптимален изглед.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Оптимален изглед.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Оптимален изглед.

От лентите с инструменти:

Икона за оптимален изглед

Мащабиране до оптимален изглед

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Мащаб.

От лентите с инструменти:

Икона за мащаб

Мащаб

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Ленти с инструменти.

От интерфейса с раздели:

В менюто на разделите изберете Ленти с инструменти.

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Стандартни.

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Инструменти.

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Лента на състоянието.

От интерфейса с раздели:

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Лента на състоянието.

Изберете Изглед - Лента Цветове.

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Интернет.

Изберете Вмъкване - Хипервръзка.

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Поща.

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Документ.

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Нов документ.

От лентите с инструменти:

Икона за цял екран

Цял екран

От клавиатурата:

+ Shift + J

От лентите с инструменти:

Икона за източници на данни

Източници на данни

От клавиатурата:

+ Shift + F4

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Изходен код на HTML.

От лентите с инструменти:

Икона за изходен код на HTML

Изходен код на HTML

Изберете Изглед - Мрежа и помощни линии.

Изберете Изглед - Помощни линии (Impress или Draw).

Моля, подкрепете ни!