Меню Файл

От лентата с менюта:

Изберете Файл – Мостра в уеббраузър.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Нов.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Нов.

От лентите с инструменти:

Икона за нов документ

Нов (иконата показва типа на новия документ).

От началния екран:

Щракнете върху иконата за съответния тип документ.

От клавиатурата:

+N

Меню Файл - Нов - Шаблони.

Клавиш Shift++N

Изберете Файл - Нов - Етикети.

Изберете раздела Файл - Нов - Етикети - Етикети.

Изберете раздела Файл - Нов - Етикети - Формат.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Формат.

Изберете раздела Файл - Нов - Етикети - Настройки.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Настройки.

Изберете Файл - Нов - Визитни картички.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Хартия.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Визитни картички.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Лична.

Изберете раздела Файл - Нов - Визитни картички - Служебна.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Отваряне.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Отваряне.

От началния екран:

Отваряне на файл.

От лентите с инструменти:

Икона за отваряне

Отваряне на файл

От клавиатурата:

+O

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Отдалечено отваряне.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Отдалечено отваряне.

От лентите с инструменти:

Икона за отдалечено отваряне

Отдалечено отваряне

От началния екран:

Отдалечени файлове.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Последно отваряни.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Последно отваряни.

От лентите с инструменти:

Икона за последно отваряни документи

Последно отваряни

От началния екран:

Последно отваряни

Меню Файл - Отваряне, избран тип файлове Текст с кодировка.

Меню Файл - Записване като, избран тип файлове Текст с кодировка.

Изберете Файл - Помощници.

Изберете Файл - Помощници - Писмо.

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Дизайн на страница.

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Оформление на бланка.

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Отпечатвани елементи.

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Подател и получател.

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Долен колонтитул.

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Име и местоположение.

Изберете Файл - Помощници - Факс.

Изберете Файл - Помощници - Факс - Дизайн на страница.

Изберете Файл - Помощници - Факс - Елементи за включване.

Изберете Файл - Помощници - Факс - Подател и получател.

Изберете Файл - Помощници - Факс - Долен колонтитул.

Изберете Файл - Помощници - Факс - Име и местоположение.

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред.

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Дизайн на страница.

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Обща информация.

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Заглавия за включване.

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Имена.

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Точки от дневния ред.

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Име и местоположение.

Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри в прозорец с база от данни.

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката.

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Страница 1 на помощника.

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Страница 2 на помощника.

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Страница 3 на помощника.

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Страница 4 на помощника, трябва да има връзка с базата от данни.

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Последна страница на помощника.

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване на документи.

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване на документи.

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване на документи.

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване към евро.

Меню Файл - Помощници - Източник на данни за адреси.

Помощник Източник на данни за адреси - Допълнителни настройки

Помощник Източник на данни за адреси - Избор на таблица

Помощник Източник на данни за адреси - Име на източника на данни

Помощник Източник на данни за адреси - Съответствие на полета

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Затваряне.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Затваряне.

От лентите с инструменти:

Икона за затваряне

Затваряне

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Шаблони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Шаблони.

От лентите с инструменти:

Икона на диспечера на шаблони

Шаблони

От клавиатурата:

+ Shift + N

От началния екран:

Щракнете върху бутона Шаблони.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Записване.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Записване.

От лентите с инструменти:

Икона за записване

Записване

От клавиатурата:

+S

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Записване като.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Записване като.

От лентите с инструменти:

Икона за записване като

Записване като

От клавиатурата:

+Shift+S.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Записване на копие.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл, щракнете и задръжте върху Записване, после изберете Записване на копие.

От лентите с инструменти:

Икона за записване на копие

Записване на копие

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Отдалечено записване.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Отдалечено записване.

От лентите с инструменти:

Щракнете и задръжте върху иконата Записване и изберете Записване на отдалечен файл.

Икона за отдалечено записване

Отдалечено записване

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип на файла Документ на HTML. Диалоговият прозорец ще се отвори автоматично.

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 1 на помощника.

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 2 на помощника.

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 3 на помощника.

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 4 на помощника.

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 5 на помощника.

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 6 на помощника.

Изберете Файл - Експортиране, изберете графичен тип файлове. Диалоговият прозорец ще се отвори след като щракнете върху Записване.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Записване - всички.

От лентите с инструменти:

Икона за записване на всички

Записване - всички

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Презареждане.

От лентите с инструменти:

Икона за презареждане

Презареждане

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Свойства.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Свойства.

От лентите с инструменти:

Икона за свойства на документа

Свойства на документа

Изберете раздела Файл - Свойства - Общи.

Изберете Файл - Цифрови подписи - Подписване на съществуващ PDF.

Изберете - LibreOffice - Сигурност и в областта Път за сертификати щракнете върху Сертификат.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Цифрови подписи - Цифрови подписи.

Изберете раздела Файл - Свойства - Общи, натиснете бутона Цифрови подписи.

Изберете Инструменти - Макроси - Цифров подпис.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Цифрови подписи.

От лентите с инструменти:

Икона за цифрови подписи

Цифров подпис

От лентата на състоянието:

Щракнете върху полето Подпис в лентата на състоянието.

Изберете раздела Файл - Свойства - Общи, натиснете бутона Цифрови подписи, после бутона Подписване на документ.

Изберете раздела Файл - Свойства - Описание.

Изберете раздела Файл - Свойства - Потребителски свойства.

Изберете раздела Файл - Свойства - Статистика.

Изберете раздела Файл - Свойства - Сигурност.

Изберете раздела Файл - Свойства - Свойства за CMIS.

Изберете раздела Файл - Свойства - Шрифт.

От лентата с менюта:

Меню Файл - Мостра за печат.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Мостра за печат.

От клавиатурата:

+ Shift + O

От лентите с инструменти:

Икона за мостра за печат

Мостра за печат

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Настройки на принтера.

От лентите с инструменти:

Икона за настройки на принтера

Настройки на принтера

От лентата с менюта:

Меню Файл - Изпращане.

Изберете Файл - Изпращане - Изпращане на документ по е-поща.

Икона за изпращане на документ по е-поща

Изпращане на документ по е-поща

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Експортиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Експортиране.

От лентите с инструменти:

Икона за експортиране

Експортиране

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Експортиране като.

От лентите с инструменти:

Икона за експортиране като

Експортиране като

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като EPUB.

От лентите с инструменти:

Икона за експортиране като EPUB

Експортиране като EPUB

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Цифрови подписи.

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Сигурност.

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Общи.

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Начален изглед.

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Връзки.

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Потребителски интерфейс.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF.

От лентите с инструменти:

Икона за експортиране като PDF

Експортиране като PDF

Икона за директно експортиране като PDF

Директно експортиране като PDF

Изберете Файл - Изпращане - Изпращане като PDF.

Изберете Файл - Изпращане - Създаване на главен документ.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Печат.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Печат.

От клавиатурата:

+P

От лентите с инструменти:

Икона за печатане

Печат

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Изход от LibreOffice.

От лентите с инструменти:

Икона за изход

Изход

От клавиатурата:

+Q

Изберете Файл - Нов - Главен документ.

Изберете Файл - Отваряне - Тип на файл, изберете Текст с разделители (CSV).

Изберете Данни - Текст към колони (Calc).

Копирайте данните в клипборда, после изберете Редактиране - Специално поставяне - Специално поставяне (Calc).

Изберете Файл - Експортиране; ако е избран тип файлове EPS, диалоговият прозорец ще се отвори автоматично.

Изберете Файл - Експортиране; ако е избран тип файлове PBM, PPM или PGM, диалоговият прозорец ще се отвори автоматично.

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Версии.

От лентите с инструменти:

Икона за версии

Версии

Моля, подкрепете ни!