Импортиране и експортиране на Dif / импортиране от Lotus и dBASE

Определя настройките за импортиране и експортиране. Тези диалогови прозорци се показват, ако е избран файл от съответния тип.

Знаков набор

Изберете знаковия набор в настройките за импортиране и експортиране.

За повече информация относно филтрите вижте Филтри за импортиране и експортиране

Моля, подкрепете ни!