Настройки за експортиране на графика

Определя настройките за експортиране на графика.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране, изберете графичен тип файлове. Диалоговият прозорец ще се отвори след като щракнете върху Записване.


Когато експортирате графични елементи във файл, можете да изберете типа му. За повечето поддържани типове файлове се отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете настройките за експортиране.

За следните типове файлове не се показва диалог с настройки: RAS, SVG, TIFF, XPM.

За останалите типове файлове се показват диалогови прозорци, в които можете да задавате ширината и височината на експортираното изображение.

В зависимост от типа на файла можете да задавате и още настройки. Натиснете Shift+F1 и посочете контролата с мишката, за да видите разширен помощен текст.

Ширина

Указва ширината.

Височина

Указва височината.

Разделителна способност

Въведете разделителната способност на изображението. Изберете мерна единица от списъчното поле.

Повече настройки

За JPEG файлове можете да задавате дълбочината на цвета и качеството.

За BMP файлове можете да зададете компресия и кодиране RLE.

За PBM, PGM и PPM файлове можете да зададете кодирането.

За PNG файлове можете да задавате компресията и презредовия режим.

За GIF файлове можете да задавате прозрачността и презредовия режим.

За EPS файлове можете да зададете мострата, цветовия формат, компресията и версията.

За повече информация относно филтрите вижте Филтри за импортиране и експортиране

Моля, подкрепете ни!