Файлови формати, базирани на XML

По подразбиране LibreOffice зарежда и записва файлове във формата OpenDocument.

Икона Бележка

OpenDocument (ODF) е стандартизиран файлов формат, използван от много софтуерни приложения. Повече информация можете да намерите в Wikipedia: wikipedia.org/wiki/OpenDocument (на английски).


Имена на файловите формати OpenDocument

LibreOffice използва следните файлови формати:

Формат на документ

File extension

ODF - текст

*.odt

ODF – шаблон за текст

*.ott

ODF – главен документ

*.odm

ODF – шаблон за главен документ

*.otm

Документ на HTML

*.html

Шаблон за документ на HTML

*.oth

ODF – електронна таблица

*.ods

ODF – шаблон за електронна таблица

*.ots

ODF – рисунка

*.odg

ODF – шаблон за рисунка

*.otg

ODF – презентация

*.odp

ODF – шаблон за презентация

*.otp

ODF – формула

*.odf

ODF – база от данни

*.odb

Разширения на LibreOffice

*.oxt


Икона Бележка

Форматът HTML не е формат на OpenDocument.


ODF Chart е името на файловия формат за самостоятелни диаграми. Този формат с разширение *.odc в момента не се използва.

Еволюция на формата OpenDocument

Форматът OpenDocument се развива с времето.

Версия на ODF

Дата на одобряване на стандарта от OASIS

Първа съвместима версия на софтуера

ODF 1.0

01.05.2005 г.

OpenOffice.org 1.1.5 или StarOffice 7

ODF 1.1

02.02.2007 г.

OpenOffice.org 2.2 или StarOffice 8 обновяване 4

ODF 1.2

30.09.2011 г.

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 разширен (режим на съвместимост)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 разширен

OpenOffice.org 3.2 или StarOffice 9.2

ODF 1.3

TBD

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 разширен

LibreOffice 7.0


В текущите версии можете да записвате документите си във формат ODF 1.2 или ODF 1.0/1.1 (за съвместимост назад). Изберете - Зареждане/записване - Общи и посочете желаната версия на формата ODF.

Икона Съвет

Ако желаете да зададете друг файлов формат като подразбиран, изберете - Зареждане/записване - Общи, за да видите алтернативните формати за всеки от видовете документи на LibreOffice.


Структура на XML файловете

Документите във формат OpenDocument се записват като компресирани zip архиви, съдържащи XML файлове. За да видите тези XML файлове, можете да отворите файла във формат OpenDocument с програма за разкомпресиране на zip. В архива се съдържат следните файлове и директории:

  1. Текстовото съдържание на документа се намира в content.xml.

    По подразбиране content.xml се съхранява без форматиращи елементи като отстъпи и нови редове, за да се минимизира времето за записване и отваряне на документ. Използването на отстъпи и нови редове може да се включи в прозореца Експертни настройки, като на свойството /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting се даде стойност true.

  2. Файлът meta.xml съдържа метаинформацията на документа, която можете да въвеждате с Файл - Свойства.

    Ако сте записали документа с парола, meta.xml няма да бъде шифрован.

  3. Файлът settings.xml съдържа допълнителна информация относно настройките за документа.

  4. В styles.xml се намират приложените върху документа стилове, които се виждат в прозореца Стилове.

  5. Файлът meta-inf/manifest.xml описва структурата на XML файла.

В пакетирания файлов формат може да се съдържат и други файлове и папки.

Дефиниция на базираните на XML формати

Схемата за форматите OpenDocument се намира на уебсайта www.oasis-open.org.

Моля, подкрепете ни!