Контекстни менюта

Изрязване

Изрязва избрания обект и го запазва в клипборда. Обектът може да бъде вмъкнат отново с Поставяне.

Поставяне

Вмъква в документа елемента, поместен в клипборда. Тази команда е достъпна само ако съдържанието на клипборда може да бъде вмъкнато в текущата позиция на курсора.

Вмъкване

Отваря подменю в Галерията, в което можете да избирате между Копиране и Свързване. Или избраният обект от Галерията се копира в текущия документ, или се създава връзка.

warning

Ако сте избрали обект в документа, новото вмъкване ще замени избрания обект.


Фон

Вмъква избраната картина като фонова графика. Използвайте командите Страница или Абзац от подменюто, за да определите дали графиката да покрива цялата страница или само текущия абзац.

Копиране

Копира избрания елемент в клипборда.

Изтриване

Изтрива текущата селекция. Ако са избрани няколко обекта, ще бъдат изтрити всичките. В повечето случаи преди изтриването на обекти се показва запитване за потвърждение.

Според контекста или обектът се изтрива физически от носителя на данни, или се премахва само визуализацията му.

Ако изберете Изтриване в Галерията, елементът ще бъде премахнат от Галерията, но самият файл ще остане непроменен.

Отваряне

Използвайте командата Отваряне, за да отворите избрания обект в нова задача.

Преименуване

Позволява преименуването на избран обект. След като изберете Преименуване, името се избира и можете направо да въведете ново име. Ползвайте клавишите със стрелки, за да поставите курсора в началото или края на името, да изтривате или добавяте части от името или да преместите курсора.

Обновяване

Обновява изгледа в прозореца или в избрания обект.

Мостра

Избраният елемент се показва в Галерията с максимален размер. Щракнете двукратно върху мострата, за да превключите обратно към нормалния изглед на Галерията.

Създаване на връзка

Тази команда може да бъде активирана, ако е избран обект. Ще бъде създадена връзка с име "Връзка към xxx" (xxx е името на обекта) в същата директория, в която е и избраният обект.

Моля, подкрепете ни!