Ленти с инструменти

Икона в лентата Инструменти:

Икона в лентата Форматиране:

Икона в лентата Форматиране:

Икона в лентата Изглед Кадри:

Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

Моля, подкрепете ни!