За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

От лентата за навигация в листовете:

От интерфейса с раздели:

От лентите с инструменти:

От клавиатурата:

От началния екран:

От лентата на състоянието:

От страничната лента:

Отваряне на файл с пример:

Икона за цвят на шрифта

Цвят на шрифта

Икона за редова разредка 1

Редова разредка: 1

Икона за редова разредка 1,5

Редова разредка: 1,5

Икона за редова разредка 2

Редова разредка: 2

Икона за горен индекс

Горен индекс

Икона за долен индекс

Долен индекс

Икона за стил на линия

Стил за линии

Икона за цвят на линия

Цвят на линия

Икона за дебелина на линия

Дебелина на линия

Икона за стил/запълване на област

Стил/запълване на област

Икона за подравняване отгоре

Подравняване отгоре

Икона за подравняване отдолу

Подравняване отдолу

Икона за вертикално центриране

Вертикално центриране

Икона за прилагане

Прилагане

Икона за отказ

Отказ

Икона за едно ниво нагоре

Едно ниво нагоре

Икона за създаване на нова директория

Създаване на нова директория

Икона за едно ниво нагоре

Едно ниво нагоре

Икона за създаване на нова папка

Създаване на нова папка

Икона за преход към предишния коментар

Преход към предишния коментар

Икона за преход към следващия коментар

Преход към следващия коментар

Икона за отваряне на файл

Отваряне на файл

Икона за вертикално огледално обръщане

Вертикално огледално обръщане

Икона за хоризонтално огледално обръщане

Хоризонтално огледално обръщане

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мрежа и помощни линии - Показване на мрежата.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на мрежа

Показване на мрежата

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мрежа и помощни линии - Прилепване към мрежата.

От лентите с инструменти:

Икона за прилепване към мрежата

Прилепване към мрежата

Икона за записване като

Записване като

Икона за директно експортиране като PDF

Директно експортиране като PDF

Моля, подкрепете ни!