За достъп до тази команда...

Отваряне на файл с пример:

Икона

Цвят на шрифта

Икона

Редова разредка: 1

Икона

Редова разредка: 1,5

Икона

Редова разредка: 2

Икона

Горен индекс

Икона

Долен индекс

Икона

Стил за линии

Икона

Цвят на линия

Икона

Ширина на линия

Икона

Стил/запълване на област

Икона

Подравняване отгоре

Икона

Подравняване отдолу

Икона

Вертикално центриране

Икона

Прилагане

Икона

Отказ

Икона

Едно ниво нагоре

Икона

Създаване на нова директория

Икона

Едно ниво нагоре

Икона

Създаване на нова папка

Икона

Преход към предишния коментар

Икона

Преход към следващия коментар

Икона

Отваряне на файл

Икона

Записване като

Икона

Директно експортиране като PDF

Моля, подкрепете ни!