Превръщане на мерни единици

В някои диалогови прозорци можете да въвеждате мерни единици във входните полета. Ако просто въведете числова стойност, се използва подразбираната мерна единица.

Подразбираната мерна единица за текстови документи на Writer се задава в диалоговия прозорец, достъпен с командата - LibreOffice Writer - Общи. За Calc, Draw и Impress трябва да отворите документ от съответния тип и после да отворите съответната страница Общи, както за Writer.

Във входните полета за единици за дължина можете да въвеждате съкращения за мерни единици според следния списък:

Съкращение на единица

Обяснение

mm

Милиметър

cm

Сантиметър

in или ″

Инч

pi

Пика

pt

Пункт


Следват формули за превръщане на единици:

Например, в текстов документ отворете Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка. За да изместите навътре текущия абзац с един сантиметър, въведете 1 см или 1" в полето „Преди текста“. За да укажете отстъп от 1 инч, въведете 1 ин във входното поле.

Икона Съвет

За да въведете съответно минималната или максималната разрешена стойност, щракнете върху текущата стойност и натиснете клавиша Page Up или Page Down.


Моля, подкрепете ни!