Речник на термините, свързани с Интернет

Ако сте нови в Интернет, ще се сблъскате с непознати термини: браузър, показалец, електронна поща, уебстраница, търсеща машина и много други. За да улесним първите ви стъпки, в този речник на понятията са обяснени най-важните термини, които можете да срещнете при работа с Интернет, интранет, поща и новини.

CMIS

Стандартът CMIS (Content Management Interoperability Services, услуги за работна съвместимост на управлението на съдържание) дефинира модел на предметната област, уебуслуги и връзка с Restful AtomPub, които позволяват по-голяма съвместимост между системите за управление на корпоративно съдържание (ECM, Enterprise Content Management). В CMIS се използват уебуслуги и интерфейси на Web 2.0, позволяващи споделяне на обогатена информация между различни интернет протоколи в независими от доставчика формати, между различни системи за документи, издатели и хранилища, в рамките на една компания или между различни компании.

EPUB

EPUB е стандарт за файлове с електронни книги с разширение .epub, които могат да се изтеглят и четат с устройства като смартфони, таблети, компютри и електронни четци.

EPUB е технически стандарт, публикуван от Групата за публикации на W3C. EPUB е популярен формат, защото е отворен и базиран на HTML.

Публикацията във формат EPUB се предоставя като единичен файл и представлява нешифрован zip архив, съдържащ уебсайт. Той включва HTML файлове, изображения, таблици със стилове CSS и други материали, например метаданни, мултимедия и интерактивни елементи.

FTP

FTP означава File Transfer Protocol (протокол за прехвърляне на файлове) и е стандартният протокол за файлове в Интернет. FTP сървърът представлява програма в компютър, свързан с Интернет, в който се съхраняват файлове за предаване с помощта на протокола FTP. Докато FTP отговаря за предаването и изтеглянето на файлове в Интернет, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) осигурява създаването на връзка и прехвърлянето на данни между сървърите и клиентите за WWW.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language, език за маркиране на хипертекст) е кодов език за документи, използван като файлов формат на документите в WWW. Той произлиза от SGML и интегрира текст, графика, видеоклипове и звук.

Ако желаете да въвеждате команди на HTML директно, например когато изпълнявате упражнения от книга за HTML, помнете, че страниците на HTML са чисти текстови файлове. Запишете документа с тип Текст и дайте на файловото му име разширение .HTML. Уверете се, че няма умлаути или други специални знаци. Ако искате да отворите файла отново в LibreOffice и да редактирате кода на HTML, трябва да го заредите с тип на файла Текст а не с типовете за уебстраници.

В Интернет има различни източници, предлагащи въведение в езика HTML.

HTTP

Протоколът за прехвърляне на хипертекст (Hypertext Transfer Protocol) служи за предаване на документи в WWW между сървърите за WWW (хостове) и браузърите (клиенти).

ImageMap, чувствителни изображения

Чувствително изображение (ImageMap) е графика или рамка, съдържаща области – препратки. Щракването върху тях отваря съответните местоназначения (URL). Самите области, свързаните с тях URL и текстът, който се показва при задържане показалеца на мишката върху областите, се дефинират в редактора на чувствителни изображения.

Има два вида чувствителни изображения: клиентски, които се обработват на клиентския компютър, заредил графиката от Интернет, и сървърни, които се обработват на сървърния компютър, предоставящ HTML страницата в Интернет. При обработка от сървъра щракването върху чувствителното изображение изпраща към сървъра относителните координати на курсора и специално предназначена за целта програма в сървъра отговаря на заявката. При обработка от клиента щракването върху активна област на чувствителното изображение активира URL, все едно е обикновена текстова връзка. URL адресът се изписва под показалеца на мишката при задържането му върху чувствителното изображение.

Чувствителните изображения могат да се използват по различни начини и да се съхраняват в различни формати.

Формати за чувствителни изображения

Чувствителните изображения се делят на анализирани от сървъра (например вашия Интернет доставчик) и анализирани от уеббраузъра в компютъра на посетителя.

Java

Java е независим от платформата език за програмиране, особено подходящ за ползване в Интернет. Уебстраници и приложения, програмирани чрез файлове с класове на Java, могат да бъдат ползвани във всички съвременни операционни системи. Програмите на Java обикновено се създават в среда за разработване на Java, след което се компилират до „байткод“.

SGML

SGML е съкращение от „Standard Generalized Markup Language“ (стандартен обобщен език за маркиране). SGML се базира на идеята, че документите съдържат структурни и други семантични елементи, които могат да бъдат описани без да се указва как трябва да се изобразяват. Действителното изобразяване на такъв документ може да е различно според средата на представяне и предпочитанията за стил. В структурирани текстове SGML не само определя структурите (в DTD = Document Type Definition, дефиниция на тип документи), но и гарантира, че те ще бъдат ползвани систематично.

HTML е специализирано приложение на SGML. Това означава, че повечето уеббраузъри поддържат само ограничена част от стандартите за SGML, както и че почти всички системи, поддържащи SGML, могат да произвеждат привлекателни страници на HTML.

URL

Унифицираният локатор на ресурси (Uniform Resource Locator, URL) показва адреса на документ или сървър в Интернет. Общата структура на URL варира според вида му и обикновено е във формата услуга://хост:порт/път/страница#маркер, въпреки че не винаги всички елементи са задължителни. URL може да бъде адрес за FTP, за WWW (HTTP), за файл или за е-поща.

WebDAV

Съкращение от Web-based Distributed Authoring and Versioning (уеб базирано разпределено авторство и версии), стандарт на IETF за набор от платформено независими разширения на HTTP, който позволява на потребителите съвместно да редактират и управляват файлове в отдалечени уебсървъри. WebDAV поддържа XML свойства на метаданни, заключване, което не позволява на авторите да презаписват промените от други автори, работа с пространства от имена и отдалечено управление на файлове. Понякога WebDAV бива наричан просто DAV.

Етикети

Страниците на HTML съдържат определени структуриращи и форматиращи инструкции, наречени етикети. Етикетите представляват оградени със счупени скоби кодови думи от езика за описание на документи HTML. Много от етикетите съдържат текст или препратки за хипервръзки между отварящата и затварящата счупена скоба. Например заглавията са маркирани с етикета <h1> в началото и </h1> в края. Някои етикети се употребяват самостоятелно, например <br> за нов ред или <img ...> за свързване на графика.

Прокси

Прокси (от „proxy“ – пълномощник, заместник) е компютър в мрежата, който действа като клипборд при прехвърляне на данни. Когато осъществявате достъп до Интернет чрез вътрешнофирмена мрежа и заявите уебстраница, която вече е била четена от ваш колега, проксито ще може да я покаже много по-бързо, докато тя още е в паметта. В този случай всичко, което трябва да се проверява, е дали съхранената в проксито страница е най-актуалната версия. Ако е така, не е нужно тя да бъде изтегляна от много по-бавния Интернет, а може да се зареди директно от проксито.

Рамки

Рамките са полезни за оформяне на страници на HTML. LibreOffice поддържа плаващи рамки, в които можете да поставяте обекти като графики, видеоклипове и звуци. Контекстното меню на рамка съдържа команди за възстановяване и редактиране на съдържанието й. Някои от тези команди са изброени и в менюто Редактиране - Обект, когато е избрана рамка.

Търсещи машини

Търсещата машина е услуга в Интернет, базирана на софтуерна програма, която служи за изследване на огромно количество информация с помощта на ключови думи.

Хипервръзка

Хпервръзките са препратки, откроени в текста чрез различен цвят и активирани чрез щракване с мишката. С помощта на хипервръзките читателите могат да прескачат към определена информация в същия или в други документи.

В LibreOffice можете да присвоявате хипервръзки на текст, както и на графики и рамки (вижте иконата на диалоговия прозорец „Хипервръзка“ в лентата „Стандартни“).

Чувствителни изображения, обработвани от клиента

Площта на картината или рамката, в която може да щракне читателят, се отбелязва с изписване на свързания URL адрес, когато мишката премине върху областта. Областите се съхраняват в слой зад картината. Единственият недостатък на обработваните от клиента чувствителни изображения е, че по-старите браузъри не могат да ги четат, но той ще отпадне с времето.

Когато записвате чувствителното изображение, изберете файлов тип SIP - StarView ImageMap. Така дефиницията ще се запише направо във формат, който може да бъде приложен върху всяка активна картина или рамка в документа. Ако желаете да ползвате дефиницията само върху текущата картина или рамка, няма нужда да я записвате в специален формат. След като дефинирате регионите, просто натиснете бутона Прилагане. Не е нужно нищо повече. Клиентските чувствителни изображения, записани във формат HTML, се вмъкват директно в кода на страницата на HTML.

Чувствителни изображения, обработвани от сървъра

Чувствителните изображения, обработвани от сървъра, изглеждат на читателя като картина или рамка в страницата. Щракнете върху чувствителното изображение с мишката и координатите на относителната позиция се изпращат към сървъра. С помощта на допълнителна програма сървърът решава каква следваща стъпка да предприеме. Има няколко несъвместими начина за дефиниране на този процес, като двата най-често използвани са:

LibreOffice създава чувствителни изображения и за двата метода. Изберете формата от списъка Тип на файл в диалоговия прозорец Записване като на редактора на чувствителни изображения. Създават се отделни дефиниционни файлове, които трябва да качите на сървъра. Ще трябва да попитате вашия доставчик или мрежов администратор кой от видовете чувствителни изображения се поддържа от сървъра и как да осъществите достъп до анализиращата програма.

Моля, подкрепете ни!