Инструменти

Менюто съдържа инструменти на LibreOffice Draw и предоставя достъп до езиковите и системните настройки.

Правопис

Отваря прозореца за ръчна проверка на правописа.

Език

Отваря подменю с команди, специфични за езика.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Чувствително изображение (ImageMap)

Позволява ви да прикрепвате URL към определени области върху графика или група от графики. Група от една или няколко чувствителни области се нарича чувствително изображение (ImageMap).

Замяна на цветове

Отваря диалоговия прозорец „Замяна на цветове“, чрез който можете да заменяте цветове в растерни и метафайлови графики.

Media Player

Отваря прозореца Media Player, в който можете да преглеждате файлове с видео и звук, както и да вмъквате тези файлове в текущия документ.

Макроси

Позволява ви да записвате, организирате и редактирате макроси.

Диспечер на разширения

Диспечерът на разширения служи за добавяне, премахване, забраняване, разрешаване и обновяване на разширения на LibreOffice.

Настройки на филтри за XML

Отваря диалога Настройки на филтри за XML, в който можете да създавате, редактирате, изтривате и изпитвате филтри за импортиране и експортиране на XML файлове.

Настройки на автокорекция

Задава настройките за автоматичната замяна на текст по време на въвеждане.

Персонализиране

Служи за персонализиране на менютата, контекстните менюта, клавишните комбинации, лентите с инструменти и макросите за събития в LibreOffice.

Настройки

Тази команда отваря диалогов прозорец за персонализирано конфигуриране на програмата.

Моля, подкрепете ни!